fbpx

Kujundaja ABC. Universaalsed disainiprintsiibid

Koolituse maht: 14 akadeemilist tundi (2 päeva)

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud osalejale, kes soovib mõista visuaalse esteetika reegleid ja nende praktilist rakendust erinevatel meediumitel. Kursus on heaks teoreetiliseks baasiks kunstialaste õpingutega alustamiseks või mõistmaks graafilise disaini loomeprotsessi.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Oodatud on kõik huvilised, koolitusel osalemiseks pole vaja varasemaid eelteadmisi.

Koolituse kirjeldus

Teemad juhatab sisse ülevaatlik auditoorne osa ja sellele järgnevad teooriat kinnistavad praktilised ülesanded. Kontaktõppele lisandub iseseisev ülesanne.

Koolitusel käsitletavad teemad on järgmised:

Kompositsioon
Tutvutakse tasapinnalise kompositsiooniga (tasapinnalise terviklahenduse loomine, erinevate kujundite analüüs ja kombineerimine).
Eesmärk on omandada oskused tasapinna organiseerimiseks, pindadest ja joontest kujundatava tervikkompositsiooni loomiseks. Joon ja pind, piiratud- ja piiramata pind, elementide tasakaalustamine, visuaalsed tähelepanupunktid, kontrast, dominant, rütm, sümmeetria, asümmeetria.

Värvusõpetus
Õpitakse kujundamisel paigutama objekte erinevatele pindadele jälgides objektide omavahelisi proportsioone ning värvisuhteid.
Eesmärk on anda lühiülevaade värvusõpetuse teooriatest. Luua võimalused värvide omavaheliste seoste ja vastastikuse mõju mõistmiseks ja värvitaju arendamiseks. Koolituse läbinu oskab rakendada värviteooriat praktikas ja värvivalikutes lähtub olukorra sisust ja eesmärkidest. Värviring, värvikarakteristikud, värvikontrastid, värviharmooniad.

Tüpograafia
Omandatakse algteadmised tüpograafiast ning õpitakse tekstide paigutamist.
Eesmärgiks on tutvuda tüpograafia olemusega, saada ülevaade selle vajalikkusest ja olulisusest graafilises disainis. Tüpograafia põhitõed, terminoloogia, kirjatüüp, font, kirjade klassifikatsioon, kasutamise põhimõtted.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on esmaste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamine kompositsioonis, värvusõpetuses ja tüpograafias. Toetada disaini olemuse, selle vajalikkuse ja olulisuse mõistmist ning omandada algteadmised disaini erinevatest elementidest ja nende rollidest loomingulises protsessis.

Koolitus keskendub universaalsete disainiprintsiipide tutvustamisele, mida võib rakendada kõikjal: fotos, maalil, arhitektuuris või graafilises disainis. Kursuse käigus kasutatakse erinevaid meediume ja materjale kompositsiooniharjutuste loomiseks, tüpograafia ja värviteooriaga tutvumiseks. Loominguliste tööülesannete eesmärgiks on arendada loovkriitilist mõtlemist, isikupära ja loovust, eneseväljendusoskust ja probleemülesannete lahendamise oskust.

Koolitus on praktiline ja kahe päeva jooksul luuakse hulk erinevaid töid. Töövahenditeks on pliiats, paber, liim, värv, käärid. Kõik õppevahendid on koolituse korraldaja poolt.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse edukal läbimisel osaleja:

 • omab ülevaadet kompositsioonist kui tahtliku korra või tahtliku korratuse alustest;
 • suudab luua kompositsioone erinevatel meediumitel ja kasutada neid eesmärgipärselt;
 • teab levinumaid kompositsioonireegleid;
 • tunneb (graafilise) disaini põhimõtteid;
 • oskab rakendada peamisi disaini töövõtteid loovülesannete lahendamisel.

Koolituse lõpetamise tingimused: õpiväljundite saavutamist kontrollitakse ja hinnatakse läbi iseseisva praktilise töö.

Koolitushind sisaldab:

 • klassikoolitust;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval.

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarne õppekavarühm 

 • 00

  Päeva

 • 00

  Tundi

 • 00

  Minutit

 • 00

  Sekundit

Registreerimine

Koolitusel osalemine
Vabu kohti: saadaval
The Koolitusel osalemine ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Kuupäev

09.dets. 2020 - 10.dets. 2020

Kellaaeg

2 päeva
10:00 - 16:15

Hind

399€ +km

Asukoht

Lõõtsa 5, Tallinn
või veebi teel osaledes
Valdkonnad
Registreerimine

Koolitaja

 • Krista Kattel
  Krista Kattel

  Krista on visuaalmeedia valdkonnas toimetanud üle kümne aasta. Ta on vabakutseline fotograaf ja graafiline disainer, spetsialiseerunud toidufotole ja stilistikale.
  Kunstialaseid teadmisi omandanud Tartu Kunstikoolis ja Kõrgemas Kunstikoolis Pallas.