Adobe Illustrator – vektorgraafika loomine

Adobe Illustrator on asendamatu tööriist neile, kes peavad kujundama juba keerulisemaid elemente nagu logod ja ekraanigraafika või asju, mis lõpuks leiavad oma väljatrüki trükikojas (pakendist illustratsioonideni). Kui sa oled kujundaja või tahaksid saada kujundajaks, siis vektorgraafika oskus on sinu jaoks hädavajalik – õpi seda looma tipptasemel just Adobe Illustratoris.

Koolituse maht: 14 akadeemilist tundi, mis kõik on auditoorse ja praktilise töö tunnid (2 päeva).

Sihtgrupp: Adobe Illustratori koolitus on sobilik kõigile osalejatele ja varasemat kokkupuudet vektorgraafika või graafilise disainiga ei ole vaja.

Koolitusel osalemise eeldused: arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel.

Koolituse kirjeldus

Adobe Illustrator on disaini- ja trükitööstuses väga levinud ja vektorgraafika oskus kujundajana töötamiseks möödapääsmatu. Vektorgraafikas kujundatakse logosid, pakendeid, trüki- ja ekraanigraafikat, lõikepinkide jooniseid, illustratsioone.

Vektorgraafika töövahendid on olemas paljudes kujundusprogrammides ja töövõtted universaalsed. Avastad üllatusega, et Illustratori koolitusel õpitud võtteid saad edukalt rakendada ka Photohopis, InDesignis, InkScapes või veebipõhistes kujundusprogrammides.

Koolituse teemad

 • Esimesed sammud Illustratoris
 • Töö vektorobjektidega
 • Värvid ja üleminekud
 • Tekstitööriistad
 • Mustrite loomine
 • Raster ja vektor
 • Punktid ja kurvid
 • Servajoon (stroke)

Koolituse eesmärk

Adobe Illustratori koolitusel õpime selgeks kõik enamlevinud vektorgraafika töövõtted ja rakendame neid läbi praktiliste ülesannete. Muu hulgas õpid Illustratori koolitusel looma uusi vektorkujundeid, teisendama fotosid vektorgraafikaks, kasutama loovalt värve ja mustreid, kujundama trükiseid. Koolitus on praktiline ja töö käigus lahendad hulga põnevaid ülesandeid.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse edukal läbimisel osaleja:

 • mõistab vektorgraafika eeliseid ja piiranguid Adobe Illustratori näitel;
 • tunneb enamlevinud töövõtteid vektorgraafika loomiseks ja haldamiseks;
 • oskab töötada vektorgraafikas värvide, mustrite ja servajoontega;
 • oskab teisendada rastergraafikat vektorgraafikaks;
 • oskab kujundusele lisada teksti ja hallata tekstilõike.

Koolituse lõpetamise tingimused: koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% igast teemast ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms). Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitushind sisaldab:

 • ettevalmistatud töökohta vajaliku riist- ja tarkvaraga klassiruumis. Veebikeskkonnas osalejale võimaldame vajadusel kaugligipääsu koolitusel osalemiseks nõutud tarkvarale;
 • digitaalseid õppematerjale;
 • koolitajat, kes omab vähemalt täiskasvanute koolitaja taset 5 või töökogemust vastavas valdkonnas;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke ja küpsiseid;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • tasuta parkimist (lisa kell autoaknal nähtavale kohale ning koolituskeskusesse jõudes registreeri parkimine meie parkimissüsteemis).

Õppekeskkonna kirjeldus: õppekorralduse alused (alapunkt 8)

Täiendkoolituse õppekava rühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine (0211 ISCED)

Osalejate tagasiside:

Väga hea koolitus algajatele. Koolitaja oskab luua õhkkonda, kus on turvaline küsida küsimusi. Üks kasulikemaid koolitusi, kus käinud olen, sest tegemist on väga praktilise koolitusega.

– Eva

Registreerimine

Koolitusel osalemine
Vabu kohti: saadaval
The Koolitusel osalemine ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Kuupäev

08.okt. 2024 - 09.okt. 2024

Kellaaeg

2 päeva
10:30 - 17:00

Hind

440€ +km

Asukoht

Lõõtsa 5
või veebi teel osaledes
Registreerimine

Koolitaja

 • Andres Jalak
  Andres Jalak
  Koolitaja

  Andresel on üle 15. aasta kogemust graafilise disaineri ja täiskasvanute koolitajana. Ta on läbinud koolitaja/suhtlemistreeneri väljaõppe ja täiendanud ennast erialaselt erinevate lühemate täiendkoolitustega. Omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsekvalifikatsiooni.
  Andrese koolitused on praktilised ja ohtrate näidisülesannetega tema tööst graafilise disainerina. Ta peab oluliseks turvalise õpikeskkonna loomist ja õppijate toetamist läbi positiivse tagasiside.