Adobe InDesign – trükiste küljendamine

Teed siselehte? Pead tihti kujundama mitmeleheküljelisi trükiseid? Kui sul on oma töös vaja erinevaid asju küljendada, siis Adobe InDesign on tööriistana asendmatu. Pole paremat programmi, millega luua trükiseid, tootekatelooge, ajalehti, infovoldikuid ja muud sarnast, mis vajab oskuslikku küljendamist.

Koolituse maht: 14 akadeemilist tundi, mis kõik on auditoorse ja praktilise töö tunnid (2 päeva).

Sihtgrupp: kõik, kes soovivad õppida trükiste küljendamist Adobe InDesigniga.

Koolitusel osalemise eeldused: Adobe InDesign koolitus alustab täiesti algusest ja ei eelda varasemat kogemust Adobe InDesigni või küljendamisega. Vajalik on Windows keskkonna kasutamise oskus tavakasutaja tasemel. Hea on, kui oled tavakasutajana teinud tööd tekstitöötlustarkvaraga (MS Word, OpenOffice, LibreOffice, Google docs vms).

Koolituse kirjeldus

Korrapärasest tootekataloogi kujundusest kunstilise plahvatuseni – küljendamine InDesignis on nauditav loomeprotsess kui esmased töövõtted selged. Adobe InDesign on asendamatu progamm küljendamiseks. Seda kasutatakse reklaamiagentuurides trükireklaamide loomisel, ajalehtede ja ajakirjade küljendamisel, vabakutselistel disaineritel igapäevases töövoos. Tootekataloogide, ajakirjade või infomaterjalide küljendamiseks ei ole olemas teist võrdväärset tööriista.

Adobe InDesign koolitus annab esmased teadmised küljendamiseks ja muudab kujundamise nauditavaks loomeprotsessiks. Koolituse tulemusena oled võimeline looma pilkupüüdva tootekataloogi või väiketrükise.

Koolitusega tulevad kaasa digitaalsed õppematerjalid www.kera.ee vahendusel.

Koolituse teemad

 • Esimesed sammud InDesignis (uue dokumendi loomine, kasutajaliidese ülevaade, dokumendis liikumine, dokumentide salvestamine ja avamine)
 • Objektide haldus (skaleerimine, pööramine, liigutamine, dubleerimine, järjekorra muutmine (ette-taha saatmine), töö kihtidega (Layers), joondamine, grupeerimine, objektide paigutus lehele)
 • Lehed (lehtede lisamine, kustutamine, järjestamine, lehtede mallid, lehelkülgede numbrid, abijooned, trükivaru)
 • Foto ja graafika (piltide lisamine, ühenduste (Links) paneel, piltide lõikamine ja mahutamine, piltide allkirjad (Captions), tootelehe küljendus)
 • Tekstid ja formaatimine (tekstikast, mitmes tulbas tekst, objektid teksti sees: ankur & mähkimine, teksti ja lõigu formaatimine, loetelud, tekstikasti seaded, artikli küljendus)
 • Tabelid (tabelite lisamine, tabelandmete importimine, ridade ja veergude muutmine, värvid ja äärejooned, tabeli formaatimine)
 • Värvid (joone ja sisu värv, värvide salvestamine, stiiliraamatu värvide järgimine, Gradient, RGB ja CMYK)
 • Stiilid (lõigu- ja tekstistiilid, objekti stiilid, tabeli stiilid)
 • Eksport (pdf-eksport, projekti pakendamine)

Koolituse eesmärk

Adobe InDesign koolitus annab esmased teadmised küljendamiseks ja muudab kujundamise nauditavaks loomeprotsessiks. Koolituse tulemusena oled võimeline looma pilkupüüdva tootekataloogi või väiketrükise.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse edukal läbimisel osaleja:

 • tunneb enamlevinud küljendamisvõtteid Adobe InDesign näitel;
 • oskab hallata lehti, kasutada lehemalle;
 • oskab lisada graafikat ja kohandada seda vastavalt küljendusele;
 • oskab küljendada tekste, teab levinud võtteid formaatimiseks;
 • mõistab tekstistiilide olemust, oskab luua ja kasutada salvestatud stiile;
 • oskab luua ja formaatida tabelandmeid kauniks tabeliks.

Koolituse lõpetamise tingimused: koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% igast teemast ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms). Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitushind sisaldab:

 • ettevalmistatud töökohta vajaliku riist- ja tarkvaraga klassiruumis. Veebikeskkonnas osalejale võimaldame vajadusel kaugligipääsu koolitusel osalemiseks nõutud tarkvarale;
 • koolitajat, kes omab vähemalt täiskasvanute koolitaja taset 5 või töökogemust vastavas valdkonnas;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke ja küpsiseid;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • tasuta parkimist (lisa kell autoaknal nähtavale kohale ning koolituskeskusesse jõudes registreeri parkimine meie parkimissüsteemis).

Õppekeskkonna kirjeldus: õppekorralduse alused (alapunkt 8)

Täiendkoolituse õppekava rühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine (0211 ISCED)

Osalejate tagasiside:

Sain kursuselt väga palju uusi teadmisi ning oskusi, et edaspidi iseseisvalt InDesign’is harjutada ning püüda erinevaid materjale küljendada. Andres oli äärmiselt toetav, vastas küsimustele, koolituse tempo oli sobiv ning üldiselt jäi väga hea tunne kogu koolitusest. Soovitan väga.

– Merilyn

Registreerimine

Koolitusel osalemine
Vabu kohti: saadaval
The Koolitusel osalemine ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Kuupäev

17.sept. 2024 - 18.sept. 2024

Kellaaeg

2 päeva
10:30 - 17:00

Hind

440€ +km

Asukoht

Lõõtsa 5
või veebi teel osaledes
Registreerimine

Koolitaja

 • Andres Jalak
  Andres Jalak
  Koolitaja

  Andresel on üle 15. aasta kogemust graafilise disaineri ja täiskasvanute koolitajana. Ta on läbinud koolitaja/suhtlemistreeneri väljaõppe ja täiendanud ennast erialaselt erinevate lühemate täiendkoolitustega. Omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsekvalifikatsiooni.
  Andrese koolitused on praktilised ja ohtrate näidisülesannetega tema tööst graafilise disainerina. Ta peab oluliseks turvalise õpikeskkonna loomist ja õppijate toetamist läbi positiivse tagasiside.