CSS algajatele (e-õpe, inglise keeles)

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi ehk 3 õppepäeva, mille saad endale sobivale ajale jaotada.

Sihtgrupp: This course is for students new to CSS features.

Koolitusel osalemise eeldused: HTML experience is required for this CSS class.

Koolituse kirjeldus

Modern browsers have terrific support for all commonly used CSS features, which means that it is no longer necessary to teach the types of CSS tricks and hacks that had to be used in the past to make pages look the same across browsers. This CSS course provides a thorough introduction to CSS as it is used in web design today. Each student will receive a comprehensive set of materials, including course notes and all the class examples.

Koolitus toimub e-õppe keskkonnas, kuhu saab siseneda isikliku kasutajanime ja parooliga. Need saadetakse Teile pärast koolitusarve tasumist või erikokkuleppel.

Koolituse eesmärk

The main purpose of this e-course is to give students a good understanding of CSS as it is used in web design today.

Koolituse teemad

 1. Crash Course in CSS
  1. Benefits of Cascading Style Sheets
  2. CSS Rules
   1. CSS Comments
  3. Selectors
   1. Type Selectors
   2. Class Selectors
   3. ID Selectors
   4. Attribute Selectors
   5. The Universal Selector
   6. Grouping
  4. Combinators
   1. Descendant Combinators
   2. Child Combinators
   3. General Sibling Combinators
   4. Adjacent Sibling Combinators
  5. Precedence of Selectors
  6. How Browsers Style Pages
  7. CSS Resets
  8. CSS Normalizers
  9. External Stylesheets, Embedded Stylesheets, and Inline Styles
   1. External Stylesheets
   2. Embedded Stylesheets
   3. Inline Styles
  10. Exercise: Creating an External Stylesheet
  11. Exercise: Creating an Embedded Stylesheet
  12. Exercise: Adding Inline Styles
  13. <div> and <span>
  14. Exercise: Divs and Spans
  15. Media Types
  16. Units of Measurement
   1. Absolute vs. Relative Units
   2. Pixels
   3. Ems and Rems
   4. Percentages
   5. Other Units
  17. Inheritance
   1. The inherit Value
 2. CSS Fonts
  1. font-family
   1. Specifying by Font Name
   2. Specifying Font by Category
  2. @font-face
   1. Getting Fonts
  3. font-size
   1. Relative font-size Terms
   2. Best Practices
  4. font-style
  5. font-variant
  6. font-weight
  7. line-height
  8. font
  9. Exercise: Styling Fonts
 3. Color and Opacity
  1. About Color and Opacity
  2. Color and Opacity Values
   1. Color Keywords
   2. RGB Hexadecimal Notation
   3. RGB Functional Notation
   4. HSL Functional Notation
  3. color
  4. opacity
  5. Exercise: Adding Color and Opacity to Text
 4. CSS Text
  1. letter-spacing
  2. text-align
  3. text-decoration
  4. text-indent
  5. text-shadow
  6. text-transform
  7. white-space
  8. word-break
  9. word-spacing
  10. Exercise: Text Properties
 5. Borders, Margins, and Padding
  1. The CSS Basic Box Model
  2. Introduction to using Google Chrome DevTools with CSS
  3. Padding
  4. Margin
  5. Border
   1. border-width
   2. border-style
   3. border-color
   4. border-radius
  6. box-sizing
  7. box-shadow
  8. Exercise: Borders, Margin, and Padding
 6. Backgrounds
  1. background-color
  2. background-image
  3. background-repeat
  4. overflow
  5. background-attachment
  6. background-position
   1. Keywords
   2. Coordinates
  7. Creating a “hint” Class
  8. background-size
  9. background-origin
  10. background-clip
  11. Modifying the “hint” Class
  12. background
  13. Exercise: Backgrounds
 7. Display and Visibility
  1. display
  2. visibility
 8. Pseudo-classes and Pseudo-elements
  1. Pseudo-classes
  2. Styling Links with Pseudo-classes
  3. Styling Tables and Articles with Pseudo-classes
   1. :nth-child()
  4. Pseudo-elements
   1. content
  5. Using Pseudo-elements
 9. Styling Tables with CSS
  1. A Review of HTML table Elements and Attributes
   1. Spanning Columns and Rows
  2. CSS Properties and Styling Tables
   1. table-layout
   2. border-collapse
  3. Exercise: Styling a Table Exercise
 10. Positioning
  1. Normal Flow
  2. position
   1. Positioning with top, bottom, left, and right
  3. z-index
  4. float and clear
   1. float
   2. clear
   3. float, clear, and ::after
  5. Exercise: Positioning
 11. Transforms and Transitions
  1. transition
   1. transition-property
   2. transition-duration
   3. transition-timing-function
   4. transition-delay
   5. transition
  2. transform
   1. Rotation
   2. Scale
   3. Skew
   4. Translate
  3. Exercise: Transforms and Transitions
 12. Layouts
  1. Introduction to Flexible Box Layout Module
   1. Some Flexbox Properties
  2. Introduction to Grid Layout
   1. Some Grid Properties
  3. Multi-column Layout
  4. Exercise: Layouts
 13. CSS Lists as Hierarchical Navigation
  1. Exercise: Basic Vertical Navigation Bars
  2. Dynamic Drop-down and Fly-out Navigation Bars
  3. Exercise: Basic Drop-down Menu
  4. Exercise: Basic Fly-out Menu
  5. Exercise: CSS List Menus
 14. Media Queries
  1. What Are Media Queries?
   1. Breakpoints
   2. Media Types
   3. Syntax
  2. Font Awesome
   1. Finding and Using Icons
  3. Exercise: Breakpoints
  4. Exercise: Targeting Print

Koolituse õpiväljundid

After completing this course the student:

 • knows the benefits of CSS;
 • can avoid using deprecated HTML tags and attributes;
 • knows CSS syntax;
 • can use <div> and <span> tags appropriately;
 • knows all the common CSS properties and their values;
 • can use CSS resets and normalizers;
 • knows best practices for choosing units of measurement;
 • knows how to select CSS fonts and to download and use new fonts;
 • knows about color and opacity and to create backgrounds;
 • can work with borders, margin, and padding (the box model);
 • can style tables with CSS;
 • can use positioning;
 • can use transforms and transitions rotate, scale, and skew elements and create animations;
 • knows about flex, grid, and multi-column layouts;
 • knows how to style lists and create drop-down and fly-out navigation menus;
 • can use media queries to style pages for different device sizes and media.

Koolituse lõpetamise tingimused: koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% igast teemast ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms). Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Õppekeskkonna kirjeldus: õppekorralduse alused (alapunkt 8) 

Täiendkoolituse õppekava rühm: tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs (0613 ISCED)

Registreerimine

Koolitusel osalemine
Vabu kohti: saadaval
The Koolitusel osalemine ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Tags: , ,

Hind

370€ +km
Valdkonnad
Registreerimine

Koolitaja