fbpx

Excel edasijõudnutele (INGLISE KEELES)

Kui oled Exceliga varem kokku puutunud ja tööd teinud, kuid sooviksid oma oskusi täiendada, siis see koolitus on Sulle! Excel edasijõudnutele õpetab läbi praktiliste harjutuste kõike alates lahtrite vormindamisest kuni kokkuvõtete loomiseni Pivot-tabelisse. Lisaks saad kasulikke töövõtteid, et teha vähem liigutusi käsitsi, muuta oma töö palju automaatsemaks, teha vähem vigu ja säästa aega (ning terve hulga närvirakke). Koolitusse investeeritud aeg tuleb hiljem mitmekordselt tagasi. 

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi, mis kõik on auditoorse ja praktilise töö tunnid (2 päeva).

Sihtgrupp: koolitus on mõeldud Exceli kasutajatele, kes töötavad Exceli andmetabelitega, kasutavad lihtsamaid valemeid ja funktsioone ning soovivad täiendada oma oskusi andmetöötluse, erinevate valemite ja funktsioonide, kokkuvõtete ja diagrammide tegemise vallas.

Koolitusel osalemise eeldused: koolitus sobib õppijale, kes on omandanud töö käigus Exceli baasoskused või on läbinud koolituse MS Excel – esimesed sammud.

Koolituse kirjeldus

Koolitus keskendub sellele, kuidas oma tööd Excelis efektiivsemaks ja lihtsamaks muuta, kuidas paremini automatiseerida tööprotsesse ja kasutada õigemaid töövõtteid. Koostame keerukamaid valemeid ning kasutame erinevaid funktsioone. Kasutame Exceli andmetöötlusvahendeid, koostame erinevaid diagramme ning teeme kokkuvõtteid Pivot‐tabeli abil.

Excel edasijõudnutele koolituselt saab iga osaleja endale juhendmaterjali ja harjutusfaili, millest on näha tehtud tööd ja kasutatud funktsioonid/valemid.

Koolituse teemad

Sissejuhatus Excelisse. Algteadmised ja trikid‐nipid, mis aitavad sul igapäevatööd kiiremini teha, andmetes liikumine, kiirklahvikombinatsioonide ja menüüde kasutamine.

Töö lahtrite ja töölehtedega. Erinevad andmetüübid, lahtrite vormindamine ja uue andevormingu defineerimine. Nimeliste lahtrite ja piirkondade kasutamine. Andmete esiletõstmine tingimusvormingu abil. Töö mitme andmetabeliga: töölehtede tükeldamine, kõrvuti vaatamine ja sünkroonkerimine.

Andmete kaitsmine. Lahtrite ja valemite lukustamine , töölehtede ja tööraamatu kaitsmine.

Automaattabelite kasutamine. Lihtloetelu ja defineeritud andmetabel (ehk automaattabel). Uue tabeli loomine ja vormindamine, eelised lihtloetelu ees, täiendavad töövõtted ja võimalused, dünaamiline tabel.

Sorteerimine ja filtreerimine. Andmetabeli sorteerimine ühel või mitmel tasemel. Automaatfilter ja kohandatud filter. Täiendatud filter ehk Advanced filtri kasutamine. Teksti mustri (Wild cards) järgi filtreerimine.

Arvutamine Excelis. Valemite ja funktsioonide kasutamine. Absoluutsed ja suhtelised viited. Valemid üle mitme töölehe. Valemi väärtuse kleepimine.
Loendamise funktsioonid (COUNT, COUNTA, COUNTIF) ja keskmise leidmine (AVERAGE, MEDIAN ja
MODE). Tingimusfunktsiooni IF kasutamine (IF, OR, AND, NOT) ja tingimuse järgi summeerimine (SUMIF). Ümardamise funktsioonid (ROUND‐funktsioonid, CEILING, FLOOR ja MROUND ). Tehted kuupäevade ja kellaaegadega. Kuupäeva ja kellaaja funktsioonid (TODAY, NOW, DATE). Otsimise ja viitamise funktsioonid. Vastavusse seadmine (VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, MATCH). Nimekirjade võrdlemine. Tekstifunktsioonid. Tekstide ühendamine ja jagamine veergudesse.

Diagrammide loomine ja muutmine. Uue diagrammi loomine, erinevate diagrammitüüpide kasutamine, diagrammi seadistamine ja vormindamine, sekundaartelje ja kahe diagrammitüübi üheaegne kasutamine, trendijooned.

Kokkuvõtted Pivot‐tabeli abil. Pivot‐tabeli loomine, töökeskkonna tutvustus ja väljade kasutamise reeglid. Andmete rühmitamine. Väärtusvälja seadistamine ja vormindamine. Tulemuste kuvamiskuju muutmine.

Import ja eksport. Exceli tabelite ja diagrammide kasutamise võimalused teistes MS Office programmides. Tekstifaili konverteerimine Exceli tabelisse.

Sissejuhatus makrodesse. Makrode kasutamine Excelis. Uue makro lindistamine ja käivitamine.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on tõsta õppijate Exceli kasutamise oskus paremaks, muuta igapäevane kasutamine efektiivsemaks ja selgemaks. Samuti tutvustada uusi ja põnevaid tehnikaid, kasulikke töövahendeid ja funktsioone ning erinevaid nippe-trikke igapäevatöö lihtsustamiseks.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse edukal läbimisel oskab osaleja:

 • kasutada automaattabeleid ning sellega kaasnevaid lisavõimalusi;
 • sorteerida ja filtreerida tabeleid;
 • luua valemeid nii ühe töölehe kui mitme töölehe piires;
 • kasutada valemites absoluutseid ja suhtelisi viiteid;
 • kasutada enamlevinud funktsioone;
 • luua diagramme ning muuta esialgseid sätteid;
 • kasutada Pivot‐tabeli võimalusi kokkuvõtete tegemisel;
 • aru saada makrode tööpõhimõttest.

Koolituse lõpetamise tingimused: koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms). Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitushind sisaldab:

 • ettevalmistatud töökohta vajaliku riist- ja tarkvaraga klassiruumis. Veebikeskkonnas osalejale võimaldame vajadusel kaugligipääsu koolitusel osalemiseks nõutud tarkvarale;
 • koolitajat, kes omab vähemalt täiskasvanute koolitaja taset 5 või töökogemust vastavas valdkonnas;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust, kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke ja küpsiseid;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • tasuta parkimist (lisa kell autoaknal nähtavale kohale ning koolituskeskusesse jõudes registreeri parkimine meie parkimissüsteemis).

Õppekeskkonna kirjeldus: õppekorralduse alused (alapunkt 8)

Täiendkoolituse õppekava rühm: arvutikasutus (0611 ISCED)

Registreerimine

Koolitusel osalemine
Vabu kohti: saadaval
The Koolitusel osalemine ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Kuupäev

18.apr. 2024 - 19.apr. 2024

Kellaaeg

2 päeva
09:30 - 17:00

Hind

320€ +km

Asukoht

Lõõtsa 5
või veebi teel osaledes
Valdkonnad
Registreerimine

Koolitaja

 • Jaan Vaabel
  Jaan Vaabel
  Koolitaja

  Jaani koolitajakarjäär sai alguse juba 2003. aastal. Tema peamisteks koolitusvaldkondadeks on Microsoft Office põhiprogrammid (Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Access ja OneNote), aga samuti vabavaralised kontoritarkvara lahendused (OpenOffice, LibreOffice). Lisaks jagab Jaan meelsasti kogemust, kuidas hästi esineda.

  Jaani võib ilma kahtluseta nimetada Eesti parimaks Office´ i koolitajaks, sest lisaks laialdastele teadmistele ja oskustele on ta klassi ees alati energiline, positiivne, hea huumorimeelega ja abivalmis. Ta suudab õppijate probleeme ja muresid näha just nende vaatepunktist ning tänu sellele suudab ta väga hästi koolitusteemat lahti rääkida ja selgeks teha, kasutada õiget tempot, rääkida asjadest lihtsalt ja arusaadavalt. Jaan on oma õppijate jaoks alati olemas, püüab neid täiendavalt motiveerida ja julgustab ise proovima.

Kõik toimumised