fbpx

HTML algajatele (e-õpe, inglise keeles)

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi ehk 2 õppepäeva, mille saad endale sobivale ajale jaotada.

Sihtgrupp: This course is for students new to HTML. It begins with an introduction to web technologies and then provides a comprehensive overview of HTML.

Koolituse kirjeldus

Each student will receive a comprehensive set of materials, including course notes and all the class examples.

Koolitus toimub e-õppe keskkonnas, kuhu saab siseneda isikliku kasutajanime ja parooliga. Need saadetakse Teile pärast koolitusarve tasumist või erikokkuleppel.

Koolituse eesmärk

The main purpose of this e-course is to give students a good understanding of HTML, including basic structuring of page content.

Koolituse teemad:

 1. A Quick Overview of Web Development
  1. Client-side Programming
   1. HTML
   2. Cascading Style Sheets
   3. JavaScript 1
   4. Ajax
   5. JavaScript Frameworks
  2. Server-side Programming
   1. Java EE
   2. ASP.NET
   3. Python
   4. PHP
   5. ColdFusion
   6. Node.js
 2. Introduction to HTML
  1. Getting Started
  2. A Simple HTML Document
  3. The HTML Skeleton
   1. The <head> Element
   2. The <body> Element
   3. Whitespace
  4. HTML Elements
   1. Attributes
   2. Empty vs. Container Tags
   3. Blocks and Inline Elements
   4. Comments
  5. Special Characters
  6. History of HTML
  7. lang Attribute
 3. Paragraphs, Headings, and Text
  1. Paragraphs
  2. Breaks and Horizontal Rules
  3. Creating an HTML Page
  4. Quoted Text
  5. Preformatted Text
  6. Text-Level Semantic Elements
 4. HTML Links
  1. Text Links
  2. Absolute vs. Relative Paths
   1. Absolute Paths
   2. Relative Paths
   3. Default Pages
  3. Targeting New Windows
  4. Email Links
  5. Adding Links
  6. Targeting a Specific Location on the Page
  7. The title Attribute
 5. HTML Images
  1. Inserting Images
   1. Making Images Accessible
   2. Alternative Text
   3. Long Descriptions
   4. Height and Width Attributes
  2. Image Links
  3. Adding Images to the Page
 6. HTML Lists
  1. Unordered Lists
   1. Nesting Unordered Lists
  2. Ordered Lists
   1. Nesting Ordered Lists
   2. The type Attribute
   3. The start Attribute
  3. Definition Lists
  4. Creating Lists
 7. HTML Tables
  1. Creating Tables
   1. Adding a Caption
  2. thead, tbody, and tfoot
  3. Merging Cells
  4. Creating Tables
 8. Sectioning a Web Page
  1. Semantic Block-Level Elements
   1. The article Tag
 9. Audio and Video
  1. Supported Media Types
  2. The audio Element
   1. Audio Formats
   2. audio Tag Attributes
  3. The video Element
   1. video Tag Attributes
  4. Video
  5. Accessibility

Koolituse õpiväljundid

After completing this course the student:

 • knows the basics of web development;
 • can create links in HTML documents;
 • can add images to HTML documents;
 • can create HTML tables;
 • can work with audio and video.

Koolituse lõpetamise tingimused: koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% igast teemast ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms). Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Õppekeskkonna kirjeldus: õppekorralduse alused (alapunkt 8) 

Täiendkoolituse õppekava rühm: tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs (0613 ISCED)

 

Registreerimine

Koolitusel osalemine
Vabu kohti: saadaval
The Koolitusel osalemine ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Tags:

Hind

220€ +km
Valdkonnad
Registreerimine

Koolitaja