React.js algkursus (e-õpe, inglise keeles)

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi ehk 3 õppepäeva, mille saad endale sobivale ajale jaotada.

Sihtgrupp: This course is for students new to React.js.

Koolitusel osalemise eeldused: Experience in the following is required for this React class: HTML, JavaScript. Experience in the following would be useful for this React class: CSS, Bootstrap.

Koolituse kirjeldus

In this React.js training class, JavaScript programmers will learn how to use React to create a dynamic web application, based on the math game at Mathificent. Students will use the latest React techniques (functional components and hooks) to build this application.

Each student will receive a comprehensive set of materials, including course notes and all the class examples.

Koolitus toimub e-õppe keskkonnas, kuhu saab siseneda isikliku kasutajanime ja parooliga. Need saadetakse Teile pärast koolitusarve tasumist või erikokkuleppel.

Koolituse eesmärk

The main purpose of this e-course is to give students a good understanding of the basics of React.js.

Koolituse teemad

 1. Introduction to React
  1. What is React?
   1. React is Fast
   2. React is Scalable
   3. React is Reliable
  2. React Essentials
   1. Rendering in React
  3. Get Started with Create React App
  4. Introducing Our Project: Mathificent
  5. Learning the Structure of a React App
 2. JSX and React Elements
  1. Using JSX in React
  2. JSX Rules
   1. JSX Syntax
   2. JSX is an Extension of JavaScript
   3. Using Custom Elements in JSX
   4. Using JavaScript in JSX
  3. Using JSX
 3. React Components
  1. Assembling User Interfaces
   1. Understanding F.I.R.S.T
   2. Passing Data with Props
  2. Breaking an App into Components
  3. Passing Props Between Components
  4. Organizing Your Components
  5. Semantic HTML and the Fragment Element
  6. Using Fragment
  7. Destructuring props
 4. React State
  1. Understanding State
  2. Getting React to React
  3. Why is count a Constant?
  4. Child Components and State
  5. Adding State
 5. React Routing
  1. Routing
  2. Implementing Routes
 6. Styling React Apps
  1. Plain-old CSS
  2. Importing CSS Modules to Components
  3. Cleaning Up App.css
  4. Styling the Main Component
  5. Inline Styles
  6. Creating the Game Component
  7. A Word of Caution
 7. Implementing Game Logic
  1. Setting the Equation
  2. Getting the User’s Answer
  3. Checking the User’s Answer
  4. Creating the Timer
 8. React Effects
  1. React Hooks
  2. The useEffect Hook
  3. The Need for useEffect
  4. useEffect to the Rescue
  5. Mount and Unmount
  6. Passing Functions to State Variable Setters
  7. Fixing the Timer
  8. Catching Keyboard Events
  9. Building and Deploying Your React App

Koolituse õpiväljundid

After completing this course the student knows:

 • about the benefits of writing user interfaces with React;
 • how data flows in a React user interface;
 • how to write a React component;
 • what a virtual DOM is;
 • how to use Create React App to make your first React user interface;
 • the role of JSX in React;
 • how JSX is different from HTML;
 • how to use expressions in JSX;
 •  about best practices for writing React components;
 • how to pass data between components with props;
 • what “state” is in React;
 • how to create stateful variables;
 • how to update state;
 • how to implement routing in a React application;
 • how to style React components and applications;
 • how to work with your new React skills;
 • what purpose hooks serve;
 • how to use the useEffect hook.

Koolituse lõpetamise tingimused: koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% igast teemast ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms). Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Õppekeskkonna kirjeldus: õppekorralduse alused (alapunkt 8) 

Täiendkoolituse õppekava rühm: tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs (0613 ISCED)

Registreerimine

Koolitusel osalemine
Vabu kohti: saadaval
The Koolitusel osalemine ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Tags: , ,

Hind

295€ +km
Valdkonnad
Registreerimine

Koolitaja