Videotöötlus Adobe Premiere’s

Koolituse maht: 14 akadeemilist tundi, mis kõik on auditoorse ja praktilise töö tunnid (2 päeva).

Sihtgrupp: Koolitus sobib kõigile videotöötluse huvilistele.

Koolitusel osalemise eeldused: koolitusel osalemiseks ei pea omama varasemat kokkupuudet Premiere või töötlusega.

Koolituse kirjeldus: koolitusel õpitakse, kuidas importida ja hallata meediat, lõigata kokku pilkupüüdvat klippi, kasutada efekte ja üleminekuid, töötada helitaustaga. Õpitakse salvestama videot veebikeskkondade ja TV tarvis.

Koolitusele on heaks jätkuks koolitus Adobe After Effects – animatsioon ja eriefektid.

Koolituse teemad:

 • esimesed sammud Premieres;
 • meedia import ja haldus;
 • esmane videomontaaž;
 • täpsemad montaazivõtted;
 • värvikorrektsioon;
 • helitöötlus;
 • töö graafikaga;
 • efektid;
 • tiitlid ja subtiitrid;
 • eksport.

Koolituse eesmärk: koolituse eesmärk on selgeks saada olulisemad videomontaaži töövõtted ja oskus kasutada neid ka praktikas.

Koolituse õpiväljundid:

Koolituse edukal läbimisel osaleja

 • oskab importida ja hallata meediafaile;
 • oskab luua kiire (nn. “musta”) montaaži;
 • tunneb erinevaid tööriistu lõigete peenhäälestuseks;
 • oskab kasutada üleminekuid, maske, efekte;
 • teab, kuidas parandada esmaseid vigu audios;
 • oskab eksportida sobivasse failiformaati.

Koolituse lõpetamise tingimused: koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% igast teemast ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms). Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitushind sisaldab:

 • ettevalmistatud töökohta vajaliku riist- ja tarkvaraga klassiruumis. Veebikeskkonnas osalejale võimaldame vajadusel kaugligipääsu koolitusel osalemiseks nõutud tarkvarale;
 • digitaalseid õppematerjale;
 • koolitajat, kes omab vähemalt täiskasvanute koolitaja taset 5 või töökogemust vastavas valdkonnas;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke ja küpsiseid;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • tasuta parkimist (lisa kell autoaknal nähtavale kohale ning koolituskeskusesse jõudes registreeri parkimine meie parkimissüsteemis).

Õppekeskkonna kirjeldus: õppekorralduse alused (alapunkt 8)

Täiendkoolituse õppekava rühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine (0211 ISCED)

Registreerimine

Koolitusel osalemine
Vabu kohti: saadaval
The Koolitusel osalemine ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Kuupäev

24.sept. 2024 - 25.sept. 2024

Kellaaeg

2 päeva
10:30 - 17:00

Hind

440€ +km

Asukoht

Lõõtsa 5
või veebi teel osaledes
Registreerimine

Koolitaja

 • Andres Jalak
  Andres Jalak
  Koolitaja

  Andresel on üle 15. aasta kogemust graafilise disaineri ja täiskasvanute koolitajana. Ta on läbinud koolitaja/suhtlemistreeneri väljaõppe ja täiendanud ennast erialaselt erinevate lühemate täiendkoolitustega. Omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsekvalifikatsiooni.
  Andrese koolitused on praktilised ja ohtrate näidisülesannetega tema tööst graafilise disainerina. Ta peab oluliseks turvalise õpikeskkonna loomist ja õppijate toetamist läbi positiivse tagasiside.