Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimine toimub koduleheküljel (www.nordickoolitus.ee) oleva registreerimisvormi, telefoni või e-posti kaudu.

Koolituse eest tasumine

Koolituse eest tasumine toimub e-kirjaga saadetud arve alusel vastavalt arvel välja toodud andmetele. Arve saadame e-posti aadressile, mis on registreerimisvormis määratud “maksja” reale. Üldjuhul tuleb arve tasuda enne koolituse algust.

Koolitusel osalemise tühistamine või mitteilmumine

Juhul kui mõjuval põhjusel ei saa koolitusest osa võtta, siis palume meid sellest koheselt teavitada e-maili aadressil: info@nordickoolitus.ee

Kui koolitusest loobumine toimub 14 päeva enne koolituse algust, siis tagastame õppetasu täies ulatuses või osaliselt juhul kui on tehtud vältimatuid kulutusi (näiteks tellitud juba ära õppematerjalid, sertifikaadieksam vms) – sellisel juhul tagastame osalustasu, millest on maha arvestatud juba tehtud kulutused.

Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel koolituse õppetasu ei tagastata.

Koolituse tühistamine või edasilükkamine

Nordic Koolitusel on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolituse toimumine edasi lükata (kuni grupi täitumiseni) või koolitus ära jätta. Sellisel juhul teavitame osalejaid e-kirja või telefoni teel esimesel võimalusel, kuid vähemalt nädal enne koolituse toimumist.

Koolituse ärajäämisel korraldajast tuleneval põhjusel maksame osalustasu tagasi täies mahus.

Kinnitus andmete töötlemiseks ja salvestamiseks

Me kasutame kliendi edastatud andmeid ainult koolitusteenuse osutamiseks – selleks salvestame ja töötleme registreerimise käigus saadud andmeid ning edastame vastavalt vajadusele ka kolmandatele osapooltele (nt Eesti Töötukassa, koolituspartner vm).  Meie privaatsustingimustega saab täpsemalt tutvuda siin.

Registreerides koolitusele kinnitad, et oled siin lehel esitatud tingimustega nõus.