Korrektsete dokumentide loomine MS Wordis

Koolituse maht: 12 ak h (2 päeva). Sihtgrupp: Koolituse sihtgrupiks on peamiselt kontoritöötajad, sh turundus-ja müügiinimesed, juhiabid, juristid. Koolitusel osalemise […]

MS Word – esimesed sammud

Koolituse maht: 8 ak h (1 päev). Sihtgrupp: Kõik, kes soovivad tundma õppida tekstitöötluse programmi MS Word võimalusi. Koolitusel osalemise […]

Korrektsete dokumentide loomine MS Wordis

Koolituse maht: 12 ak h (2 päeva). Sihtgrupp: Koolituse sihtgrupiks on peamiselt kontoritöötajad, sh turundus-ja müügiinimesed, juhiabid, juristid. Koolitusel osalemise […]