fbpx

Exceli meistriklass: andmeanalüüs (Tartu)

Kui Sinu igapäevatöö osa on andmeanalüüs Excelis ja/või töötad suurte andmemahtudega, aga Sa tegelikult väga hästi ei tea, kuidas luua Pivot-tabeleid või mis on Fuzzy Lookup, PowerQuery  või PowerPivot, siis on aeg teada saada. Koolitusel tutvustame Sulle uusi ja põnevaid tehnikaid, kasulikke töövahendeid ja funktsioone ning erinevaid nippe-trikke igapäevatöö lihtsustamiseks ja aja kokkuhoiuks.

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi, mis kõik on auditoorse ja praktilise töö tunnid (2 päeva).

Sihtgrupp: koolitus on mõeldud edasijõudnud Exceli kasutajatele, sh näiteks analüütikutele, finants- ja müügiinimestele, raamatupidajatele. Samuti on koolitus mõeldud kõikidele Exceli kasutajatele, kes igapäevaselt töötavad suurte andmetabelitega ja kasutavad erinevaid andmeanalüüsi töövahendeid, valemeid ja funktsioone, koostavad graafikuid ning kasutavad Pivot-tabeleid.

Koolitusel osalemise eeldused: koolitus sobib õppijale, kellel on head oskused ja kogemused Exceli kasutamisel, läbitud vähemalt Exceli edasijõudnute kursus või kellel on sellega võrdväärsed praktilised oskused.

Koolituse kirjeldus

Koolitusel keskendutakse andmeanalüüsi töövahenditele ning nendega seotud enamvajalikele funktsioonidele. Räägitakse sellest, kuidas õigesti üles ehitada analüüsitavaid tabeleid, neid korrastada, võrrelda ja omavahel ühendada. Töötatakse peamiselt PivotTable´iga, aga tutvustatakse ka What if analüüsi (Mõjuanalüüsi) ja Data Analysis tööriistu. Tutvutakse lähemalt valemite toimimise loogikaga ja töötatakse erinevate andmeanalüüsi ettevalmistavate funktsioonidega.

Osalejad õpivad kasutama olulisemaid otsingu- ja viitefunktsioone. Samuti õpitakse tabeleid võrdlema ja ühendama töövahendite Fuzzy Lookup ja PowerQuery abil. Tutvustakse, milliseid võimalusi pakub PowerPivot.

Koolituse käigus luuakse alus oskustele, millega on koheselt võimalik oma töid ja tegemisi Excelis efektiivsemaks muuta ning lihtsustada, kasutada tabeleid turvaliselt ning vähendada vigade tekkimise ohtu.

Koolituse teemad

Sissejuhatus andmetabelitesse ja andmeanalüüsi. Tabelite loomine ja struktuur. Andmete korrastamine ja kontroll. Sorteerimine ja Advanced (Täpsema) filtri kasutamine. Teksti mustri (Wild cards) järgi filtreerimine.

Valemite ja funktsioonide toimimise loogika, ühendamine, lühendamine ja pesastamine. Peamiste otsingu-ja viitefunktsioonide (VLOOKUP, XLOOKUP, INDEX, MATCH) kasutamine.

PivotTable´i kasutamine andmete analüüsimisel ja kokkuvõtete tegemisel. Andmete grupeerimine ja väljade seadistamine. Arvutatud väljade ja üksuste loomine valemite abil. Sisseehitatud analüüsimeetodite rakendamine. PivotChart diagramm. Mitme tabeli ühendamine PowerPivot abil.

Andmete kaitsmine: Töövihiku avamis- ja muutmiskaitse, töövihiku struktuuri ja töölehe kaitsmine, andmesisestus piirangute seadmine.

Andmetabelite võrdlemine ja ühendamine Exceli tööriistade abil, Fuzzy Lookup töövahendi ja PowerQuery abil.

Tulemuste prognoosimine What if analüüsi (Mõjuanalüüsi) tööriistade kasutamine: Goal Seek (Sihiotsing), Solver ja stsenaariumid. Lineaarplaneerimise ülesannete (näiteks transpordiülesanne) lahendamine.

Data Analysis tööriistade kasutamine: kirjeldavad statistikud, sagedustabel ja sagedusdiagramm, korrelatsioonimaatriksi arvutamine.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on täiendada kasutaja Exceli teadmisi ja muuta programmi kasutamine efektiivsemaks ja selgemaks. Selle tulemusel hoiab õppija tulevikus kokku aega ning saab teha oma tööd tulemuslikumalt.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse edukal läbimisel osaleja:

 • teab, millised on peamised andmeanalüüsi meetodid ning töövahendid Excelis, oskab luua korrektseid tabeleid ja neid ette valmistada;
 • oskab tabelites olevaid andmeid sorteerida, filtreerida ja teostada vigade kontrolli;
 • oskab kasutada enamlevinud andmeanalüüsi ja tabelite funktsioone;
 • oskab kasutada erinevaid PivotTabel´i võimalusi andmete analüüsimisel ja kokkuvõtete tegemisel ning vormistamisel;
 • teab, kuidas teostada andmetabelite võrdlemist ja ühendamist Fuzzy Lookup töövahendi abil ja milliseid võimalusi pakub andmetabelite töös PowerQuery töövahend.

Koolituse lõpetamise tingimused: koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% igast teemast ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms). Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitushind sisaldab:

 • ettevalmistatud töökohta vajaliku riist- ja tarkvaraga klassiruumis. Veebikeskkonnas osalejale võimaldame vajadusel kaugligipääsu koolitusel osalemiseks nõutud tarkvarale;
 • õppematerjale (MS Excel käsiraamat pdf kujul);
 • koolitajat, kes omab vähemalt täiskasvanute koolitaja taset 5 või töökogemust vastavas valdkonnas;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke koos suupistetega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval.

Õppekeskkonna kirjeldus: õppekorralduse alused (alapunkt 8)

Täiendkoolituse õppekava rühm: arvutikasutus (0611 ISCED)

Registreerimine

Koolitusel osalemine
Vabu kohti: saadaval
The Koolitusel osalemine ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Kuupäev

16.mai 2024 - 17.mai 2024

Kellaaeg

2 päeva
09:30 - 17:00

Hind

320€ +km

Asukoht

Hotell Dorpat
Valdkonnad
Registreerimine

Koolitaja

 • Kadi Tamm
  Kadi Tamm
  Koolitaja

  Kadi on arvutikoolitaja alates 2004 aastast. Koolitab MS Office kontoritarkvara (Excel, Word, PowerPoint) ning arvutigraafika (Photoshop, Illustrator, Inkscape, GIMP) teemadel.

  Sertifikaadid ja tunnistused:
  Andragoogi (ehk täiskasvanute koolitaja) kutse 6. tase

Kõik toimumised