fbpx

MS Excel – oskajast asjatundjaks

Koolituse maht: 80 ak h (10 päeva).

Sihtgrupp: Koolituse sihtgrupiks on peamiselt kontoritöötajad.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Koolitus sobib õppijale, kes on omandanud töö käigus Exceli baasoskused või on läbinud Exceli baaskursuse.

Koolituse kirjeldus

Koolitusprogramm koosneb järgnevatest koolitusmoodulitest:

Koolituse õpiväljundid

Koolituse edukal läbimisel oskab osaleja:

 • luua tabeleid kasutades erinevaid andmetüüpe ning muuta andmevormingut;
 • kasutada automaattabeleid ning sellega kaasnevaid lisavõimalusi;
 • sorteerida ja filtreerida tabeleid;
 • luua valemeid nii ühe töölehe kui mitme töölehe piires;
 • kasutada valemites absoluutseid ja suhtelisi viiteid;
 • kasutada enamlevinud funktsioone;
 • luua diagramme ning muuta esialgseid sätteid;
 • kasutada Pivot‐tabeli võimalusi kokkuvõtete tegemisel;
 • aru saada makrode tööpõhimõttest.
 • oskab tabelites olevaid andmeid sorteerida, filtreerida ja teostada vigade kontrolli;
 • teab peamisi valemite ja funktsioonide toimimise loogikaid;
 • oskab kasutada enamlevinud andmeanalüüsi- ja tabelite funktsioone;
 • oskab kasutada erinevaid funktsioone andmete analüüsimisel ja kokkuvõtete tegemisel;
 • teab, kuidas teostada andmetabelite võrdlemist ja ühendamist.
 • teab, millised on peamised andmeanalüüsi meetodid ning töövahendid Excelis, oskab luua korrektseid tabeleid ja neid ette valmistada;
 • oskab tabelites olevaid andmeid sorteerida, filtreerida ja teostada vigade kontrolli;
 • teab peamisi valemite ja funktsioonide toimimise loogikaid ning oskab kasutada enamlevinud andmeanalüüsi ja tabelite funktsioone;
 • oskab kasutada erinevaid PivotTabel´i võimalusi andmete analüüsimisel ja kokkuvõtete tegemisel ning vormistamisel;
 • teab, kuidas teostada andmetabelite võrdlemist ja ühendamist Fuzzy Lookup töövahendi abil ja milliseid võimalusi pakub andmetabelite töös PowerQuery töövahend.
 • on saanud tuttavaks VBA põhimõistete ja lausendite “grammatika” (syntax) reeglitega;
 • orienteerub Exceli objektide maailmas, oskab muuta nende omadusi (properties) ja sooritada nendega tegevusi (methods);
 • oskab teiste loodud koodi muuta/siluda ning kursusel saadud teadmiste baasilt end ise edasi arendada;
 • oskab kirjutada makrosid ja kasutajafunktsioone oma töö automatiseerimiseks.
 • tunneb andmete esitamise ja hoidmise mehhanismi Excelis (Exceli tabel, Exceli taustatabel);
 • oskab tuua andmeid Excelisse või Power BI-sse;
 • oskab koostada PowerQuery päringuid (click-meetod);
 • oskab koostada PowerQuery päringuid ja neid valemitega muuta (advanced edit);
 • oskab erinevate konnektoritega andmeid hankida (SQL, Flat file, folder, PDF, Excel jm);
 • oskab PowerPivotis andmemudelit koostada (lihtsamad DAX valemid);
 • oskab Excelis andmeid visualiseerida (graafikud, PowerView);
 • oskab Power BI-s andmeid visualiseerida;
 • teab, kuidas Power BI teenuses andmeid jagada ja esitada.

Koolitushind sisaldab:

 • klassikoolitust;
 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • tasuta parkimist;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval.

Täiendkoolituse õppekava rühm: arvutikasutus

Hind

1597€ +km

Asukoht

Lõõtsa 5, Tallinn
või veebi teel osaledes
Valdkonnad

Koolitaja

 • Henn Sarv
  Henn Sarv

  Henn on koolitajana tegev olnud juba ligi 30 aastat. Pidev side tegeliku eluga on see, mis aitab Hennul olla ekspert ja usaldusväärne allikas ka teadmiste jagamisel. Oma õppeprogrammides ta läheneb probleemipõhiselt ja viib läbi praktilisi harjutusi, et kõik õpitu ka kinnistuks koolitusel osalejatele.

 • Riina Reinumägi
  Riina Reinumägi
  Koolitaja

  Riina on koolitajana tegutsenud üle 20 aasta. Põhikohaga õpetab TalTech Tartu kolledži ja Tartu Ülikooli tudengeid ning töötajaid.
  Riina omab täiskasvanute koolitaja kutse 6. taset.

  Pikkade koolitusaastate tulemusena on välja andnud mitu käsiraamatut nii Wordi, Exceli kui ka PowerPointi kasutajatele. Koolitajana on Riina sõbralik ja abivalmis, katsub arvestada kõikide osalejate tempo ja soovidega; oskab keerulisi probleeme lihtsalt selgitada ning seob kõik koolitusteemad praktiliste näidetega.

 • Uno Kõrsmaa
  Uno Kõrsmaa
  Koolitaja

  Uno on pikaajaline praktik, kes on Excelit kasutanud töövahendina üle 20 aasta, viimased 15 aastat ka VBAs programmeerinud. Uno on omandanud õpetaja kutse ja täiskasvanuid koolitanud üle 10 aasta. Olles ise läbi käinud pika iseõppija tee, on Unol hea meel nüüd abiks olla neile, kes praegu oma esimesi VBA-samme teevad või soovivad oma juba omandatud oskusi ja teadmisi uuele tasemele viia.

Oled huvitatud?