Praktiline ajajuhtimine – kuidas päriselt rohkem ära teha? (e-õpe, 16h, eesti keeles)

 • Koolituse eesmärk: Üha enam kuuleme ütlust “busy is the new stupid”, mis tähendab, et kui sa oled koguaeg hõivatud ja ülekoormatud, siis tegelikult on see rumalus või saamatus oma asjadega hakkama saada. Ajajuhtimine on oma mõtete ja käitumise teadlik suunamine selleks, et teha ja saavutada rohkem ning olla produktiivsem. Edukas ajajuhtimine ei tähenda, et oled väga hõivatud – see võib hoopiski tähendada, et oled vähem hõivatud kui seni, aga see millega tegeled, toob hoopiski rohkem tulemust ning pakub suuremat rahulolu. Koolituse eesmärk ongi õpetada, kuidas oma aega paremini juhtida.
 • Sihtgrupp: koolitus on sobilik kõigile.
 • Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi, millest hinnanguliselt 4 ak. h kulub teooria läbimiseks ning ülejäänud 12 ak. h iseseisvateks ülesanneteks/harjutusteks ja lõputesti sooritamiseks.
 • Õppekeel: eesti.

100% e-õpe: läbi endale sobivas tempos!

Eesti keeles

E-kursust tutvustav video:

Mida Sa õpid?

Koolituse õpiväljundid ehk e-koolituse edukal lõpetamisel õppija:

 • teab, mis on edukas ajajuhtimine praktikas
 • on kaardistanud enda praeguse ajakasutuse ja teab, kuhu aeg “kaob”
 • on läbinud hulga iseseisvaid harjutusi, mis aitavad oma tegevusi mõtestada ja olulist ebaolulisest eristada ning paremini aega planeerida
 • oskab eesmärgistada, planeerida ja prioriteete seada
 • teab, kuidas on mõistlik hallata e-kirju, kalendrit ja märkmeid
 • teab, kuidas delegeerida, öelda “ei” ja venitamist vältida
 • teab, mis on refleksioon ja kuidas reflekteerimine aitab paremini aega juhtida

NB! E-kursusel on suur fookus iseseisvatel harjutustel, mille läbimine aitab minna sammu “sügavamale” ning luua endale toimiva ajajuhtimise süsteemi.

Koolituse teemad:


 • Sissejuhatus
 • Mis on edukas ajajuhtimine praktikas?

 • Erinevad praktilised harjutused

 • Peatükk aitab oma tegevust mõtestada ning luua selgust, mis on sinu jaoks päriselt oluline

 • Erinevad harjutused, mis aitavad tulevikku vaadata ja planeerida
 • Eesmärgistamine
 • Prioriteetide seadmine

 • Kuidas alustada päeva?
 • Enda mõtete märkamine ja häälestamine
 • Kuidas planeerida kalendrit?
 • Kuidas hallata e-kirju ning saavutada kontroll oma e-postkasti üle?
 • FLOW ehk vooseisundis töötamine ja rööprähklemise ning segajate vältimine
 • Kuidas öelda „ei“?
 • Kuidas delegeerida?
 • Kuidas vältida venitamist?
 • Kuidas ja kuhu märkmeid teha?

 • Mis on refleksioon ja kuidas seda ajajuhtimises kasutada?

 • Kokkuvõte
 • Kursuse lõputest (teadmiste kontroll)

Koolituse kirjeldus:

 • Tegemist on 100% veebipõhise e-kursusega, mida saad läbida täpselt endale sobivas tempos meie e-õppe keskkonnas.
 • Vajalik on arvuti ja internetiühenduse olemasolu ning elementaarsed arvutikasutamise oskused.
 • Pärast registreerimisvormi täitmist ja arve tasumist saadame Sulle e-kirja ligipääsuga e-kursusele.

Täiendkoolituse õppekava rühm: juhtimine ja haldus

Pilte õppekeskkonnast:

ajajuhtimise e-kursus

Registreerimine

Koolitusel osalemine
Vabu kohti: saadaval
The Koolitusel osalemine ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Hind

149€ +km
Registreerimine

Koolitaja