fbpx

SQL ja relatsioonilised andmebaasid (e-õpe, inglise keeles)

Koolituse maht: 52 akadeemilist tundi ehk 6,5 õppepäeva, mille saad endale sobivale ajale jaotada.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõigile, kes huvituvad SQL andmebaasidest ja nende päringutest ning relatsioonilistest andmebaasidest.

Koolituse kirjeldus

Koolituse esimeses osas antakse ülevaade relatsioonilisest mudelist ja andmebaaside disainist. Koolituse käigus õpitakse ja tehakse läbi erinevaid harjutusi, kuidas lisada infot andmebaasi, seda kujundada ja teha lihtsamaid päringuid. Koolituse viimases osas harjutatakse juba keerukamaid andmebaasipäringuid ja seda, kuidas kasutada relatsiooniliste andmebaaside vaateid.

Koolituse iga peatüki lõpus on harjutusülesanded, mille abil saab osaleja kontrollida oma teadmisi läbitud peatüki kohta. Kokku on harjutusülesandeid 115. Lisaks harjutusülesannetele on keskkonnas ka programmeerimisharjutused, mida on kokku 55.

Koolitusega saad alustada endale sobival ajal ja koolitusperioodi sees saad oma aega iseseisvalt planeerida.

Koolituse teemad:

 • Introduction to Relational Databases
  • Database
  • Database Management System
  • Data Models
  • SQL
 • Introduction to the Relational Model
  • Relation
  • Key-attributes: Primary key
  • Keys And Logical Connections
  • Composite Keys
  • Data unambiguosity
  • Some of the key terms in short
 • Introduction to Data Base Design
  • Introduction to the chapter
  • Semantic analysis and models
  • Semantic model
  • Dealing With M:N Relationships
  • Semantic Model Example
  • Expanded version of the semantic model
 • Introduction to SQL
  • SQL
  • Database for CD’s
  • SQL Commands
 • Creating database and tables
  • SQL
  • Database for CD’s
  • SQL Commands
 • Adding New And Updating Existing Data
  • Inserting Data
  • Updating Values
 • Simple SELECT Queries
  • SQL Queries
  • SELECT, WHERE and Comparison Operators
  • WHERE + AND / OR
 • Sorting Results
  • ORDER BY Clause
  • DISTINCT And COUNT
 • Introduction to the Relational Model, Part 2
  • Candidate Keys
  • Integrity and Constraints
  • Other Types of Integrity Constraint
  • Problems Related to the Database Structure
  • Primary – foreign key reference: A link or something else?
 • Introduction To Database Design, Part 2
  • Of The Design Process 1
  • The Iterative Stages Of the Semantic Modeling
  • Designing Records/Albums Database 10.4 The First Draft of the Model
  • The Model Revised
  • Semantic Models and Relationship “Loops”
  • The Graphical Notation For Semantic Modeling
 • SQL Aggregate Functions
  • Deriving New Data
 • Aggregate Functions And GROUP BY
  • Aggregated Result Tables
 • AS-keyword
  • Introduction
  • AS and the renaming of an attribute
  • Inserting explanatory texts into the result table
  • Renaming the results of aggregate functions and other calculations
  • AS and COALESCE function
 • JOINS And Multi-Table Queries
  • Multi-table Queries
  • INNER JOIN in SELECT
  • OUTER JOIN
  • Other OUTER JOINs
  • Using WHERE in joins
 • Views And Relations
  • Relations and Tables
  • Views
  • Creating And Deleting Views in SQL
 • Normalisation
  • Normalisation And The Relational Model
  • What Does Normalisation Produce?
  • Functional Dependencies
  • Normal Forms
  • 2nd And 3rd Normal Forms
  • Normalisation Example
  • The First Normal Form
  • The Second Normal Form
  • The Third Normal Form
 • More on WHERE Clauses and Table Definitions
  • This Chapter
  • Tools For WHERE Clauses
  • SQL And Integrity Constraints

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda õppijale piisav oskusteave, et iseseisvalt kasutada relatsioonilisi andmebaase ja SQL-i.

Koolituse õpiväljundid

E-koolituse edukal lõpetamisel õppija:

 • teab, mis on relatsioonilised andmebaasid ja relatsiooniline mudel;
 • teab, millest lähtuda andmebaasi disainimisel;
 • teab, mida võimaldab SQL-keel;
 • oskab luua tabeleid ja andmebaase;
 • oskab lisada uut infot andmebaasidesse ja uuendada olemasolevat;
 • oskab kasutada SELECT päringut;
 • oskab sorteerida päringutulemusi;
 • oskab kasutada SQL Aggregate funktsiooni;
 • oskab kasutada Aggregate funktsiooni koos GROUP BY-ga;
 • oskab kasutada AS ja COALESCE funktsiooni;
 • oskab kasutada JOINS ja Multi-Table päringuid;
 • oskab vaadata, luua ja kustutada vaateid ja relatsioone;
 • oskab kasutada normaliseerimist.

 

Koolitus toimub e-õppe keskkonnas, kuhu saab siseneda isikliku kasutajanime ja parooliga. Need saadetakse Teile pärast koolitusarve tasumist või erikokkuleppel.

Registreerimine

Koolitusel osalemine
Vabu kohti: saadaval
The Koolitusel osalemine ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Tags:

Hind

249€ +km
Registreerimine

Koolitaja