Turundusplaani ja -strateegia koostamine

Millist turunduskanalit kasutada?

Mida sa saavutada tahad?

Ma ei tea…

Sellisel juhul pole ju vahet…

(Kohendus raamatust “Alice imedemaal”)

Turundusmaailm on võimalusterohke – Facebooki fännileht, Google reklaamid, blogiartiklid, podcastid, TikTok, Instagram (story/reels/postitused), telemeedia, trükimeedia, digibännerid, sündmusturundus… Et mitte igast võimalusest end segadusse viia, on vaja paika panna plaan. Mida sa tahad saavutada? Miks? Kuidas? Kellele? Ja veelgi enam – kuidas tehtut hinnata ning seejärel teha uusi otsuseid. Koolitus annab sissejuhatuse, mille järel saad alustada oma turundusstrateegia koostamist.

Koolituse maht:  6 akadeemilist tundi, mis kõik on auditoorse ja praktilise töö tunnid (1 päev).

Koolitusel osalemise eeldused: huvi turundusvaldkonna vastu. Kasuks tuleb, kui on hetkel mõni toode või teenus, mis vajaks turundustuge – nii on praktilisi harjutusi lihtsam teha. Arvuti kasutamise oskused tavakasutaja tasemel.

Sihtgrupp: kõikidele, kes tegelevad organisatsioonis turundusega.

Koolituse kirjeldus

Turundusplaani-ja strateegia koostamisel on palju teemasid, millega arvestada. Koolituse käigus käiakse läbi neist olulisemad, et uue toote või teenusega turule tulles turundustegevusi õigesti planeerida – eesmärgid, sihtrühmad, konkurentide monitoorimine, eelarve, kanalite valik ja tulemuste analüüs. Turundusstrateegia loomine on igaühe enda teha pärast koolitust.

Koolitaja Katrin Vilimaa-Otsing on IT-d õppinud turundaja ning suudab seega vastata ka Sinu kõige tehnilisematele küsimustele. Ta on näinud väga palju töötavaid sotsiaalmeedia tegevusi ja vähemalt sama palju neid, mis ei toimi. Tema teadmised ja kogemused digiturunduses laiemalt aitavad sotsiaalmeedia turunduse ka turunduse tervikplaanis õigesse kohta paigutada.

Koolituse teemad

 • Sihtrühma kaardistamine (sh persoonade loomine)
 • Konkurentide monitooring
 • Eelarve arvutamine
 • Visuaalne identiteet
 • Eesmärkide seadmine
 • Väärtuspakkumise loomine
 • Turunduskanalite valik
 • Turundusplaani elluviimine
 • Tulemuste analüüsimine

Koolituse õpiväljundid

Koolituse edukal läbimisel osaleja:

 • loob sihtrühma kõnetava väärtuspakkumise;
 • kaardistab hetkeseisu oma valdkonnas;
 • seab mõõdetavaid eesmärke;
 • tunneb tehnilisi lahendusi, kanaleid ja tööriistu turunduse planeerimiseks;
 • loob realistliku turunduseelarve ning arvutab tasuvuspunkti;
 • planeerib turundustegevused realistlikult;
 • analüüsib turundustegevuste tulemusi.

Koolituse lõpetamise tingimused: koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms). Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitushind sisaldab:

 • ettevalmistatud töökohta vajaliku riist- ja tarkvaraga klassiruumis. Veebikeskkonnas osalejale võimaldame vajadusel kaugligipääsu koolitusel osalemiseks nõutud tarkvarale;
 • õppematerjale pdf kujul (Turundusplaani koostamine);
 • koolitajat, kes omab vähemalt täiskasvanute koolitaja taset 5 või töökogemust vastavas valdkonnas;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust, kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke ja küpsiseid;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • tasuta parkimist (lisa kell autoaknal nähtavale kohale ning koolituskeskusesse jõudes registreeri parkimine meie parkimissüsteemis).

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppekorralduse alused (alapunkt 8)

Täiendkoolituse õppekava rühm: juhtimine ja haldus (0413)

Registreerimine

Koolitusel osalemine
Vabu kohti: saadaval
The Koolitusel osalemine ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Kuupäev

21.mai 2024

Kellaaeg

1 päev
10:00 - 15:45

Hind

275€ +km

Asukoht

Lõõtsa 5, Tallinn
või veebi teel osaledes
Valdkonnad
Registreerimine

Koolitaja

 • Katrin Vilimaa-Otsing
  Katrin Vilimaa-Otsing
  Koolitaja, turundusspetsialist

  Katrin Vilimaa-Otsing on meedia alal tegev olnud juba 2010. aasta suvest. Rohkem kui kümnendi kestnud karjääri sisse on jäänud koostöö nii suuremate meedia- kui ka loovagentuuridega ning klientidega nii meilt kui mujalt Aastate jooksul on ta koostööd teinud väga erinevate ettevõtetega mitmetest valdkondadest ning näinud erinevaid lähenemisi ning oskab seega suure tõenäosusega nõu anda ka sinu ettevõtte turunduse efektiivsemaks muutmise teemadel.

  Põhiliselt on Katrini oskused seotud digiturunduse, strateegia, mõõtmise ja kõigega, mis sellega seondub – seadistused, planeerimine, erinevad tööriistad ja programmid. Katrini eeliseks on pidev praktiseerimine – ta mitte ainult ei koolita, vaid reaalselt tegeleb oma ettevõttes kampaaniate haldamise ja turundusteenuste pakkumisega. Seetõttu on ta kursis viimaste uuenduste ja trendidega ning panustab palju aega uute teadmiste omandamisse.

  Lisaks mõistab ta ise ettevõtte omanikuna teiste ettevõtjate murekohti ja oskab vaadata turundust kui tervikut kogu ettevõtte juhtimise strateegias.