IKT spetsialisti põhikursus

Koolituse maht: 40 ak h (5 päeva). Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõigile, kes lahendavad oma organisatsioonis IKT-ga seotud jooksvaid probleeme, […]