fbpx

IT spetsialisti baasõpe (CompTIA A+ baasil)

„Mu arvuti ei tööta, aga kohe kui keegi IT-osakonnast tuleb, kõik toimib. Vahel nad ei pea isegi midagi tegema!“

Kui tahaksid olla see IT-spetsialist, kes lahendab kõik oma kolleegide arvutimured (ja teenib vastutasuks lisaks palgale kindlasti nii mõnegi naeratava näo ja võib-olla ka šokolaadi), siis CompTIA A+ koolitus on hea alguspunkt. See annab Sulle oskused, et alustada tööd IT-toes.

Koolituse maht: Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, mis kõik on auditoorse ja praktilise töö tunnid (10 päeva).

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõigile, kellel puudub varasem IT-alane ettevalmistus, kuid soov õppida IT spetsialistiks. Koolitus sobib hästi ümberõppeks.

Koolitusel osalemise eeldus: Arvutiga töötamise oskus kasutaja tasemel ja üldteadmised arvuti riistvarast, tarkvarast ja arvutivõrkudest. Inglise keele oskus (CompTIA koolitusmaterjalid on ingliskeelsed, koolitaja räägib eesti keeles).

Koolituse kirjeldus

CompTIA A+ kursus valmistab ette tehnilise toe spetsialiste, kes suudavad leida probleemidele lahendusi. IT-tugi ei ole ammu enam ainult arvutite parandus, vaid palju enamat. CompTIA A+ koolitus annab esmased teadmised ja oskused järgmistes teemades: riistvara kasutus ja ühendamine (sh sülearvutid ja teised mobiilsed seadmed), operatsioonisüsteemid ja nende haldus, tarkvara tõrgetega tegelemine, võrgud ja ühenduste loomine, riistvara ja serveri probleemide lahendamine, turvalisuse tagamine ja pilvetehnoloogiate rakendamine.


CompTIA A+ is the industry standard for establishing a career in IT and the preferred qualifying credential for technical support and IT operational roles. It is about much more than PC repair. Candidates are better prepared to troubleshoot, and problem solve, and technicians better understand a wide variety of issues ranging from networking and operating systems to mobile devices and security. A+ supports the ability to connect users to the data they need to do their jobs regardless of the devices being used. CompTIA A+ certified professionals are proven problem solvers. They support today’s core technologies from security to cloud to data management and more. CompTIA A+ is the industry standard for launching IT careers into today’s digital world.

 

comptia a+ skills

Kursuse ülesehitus

Day One

 • Welcome and Course Introduction
 • Identify Common Operating Systems
 • Troubleshooting Methodology
 • Use Windows Features and Tools
 • Manage Files in Windows
 • Manage Disks in Windows
 • Manage Devices in Windows

Day Two

 • Use Appropriate Safety Procedures
 • PC Components
 • Common Connection Interfaces
 • Install Peripheral Devices
 • Install and Configure Display Devices
 • Troubleshoot Display Devices
 • Install and Configure Multimedia Devices
 • Install System Memory

Day Three

 • Install and Configure Mass Storage Devices
 • Install and Configure Removable Storage
 • Configure RAID
 • Troubleshoot Storage Devices
 • Install and Upgrade CPUs
 • Configure and Update BIOS/UEFI
 • Install Power Supplies
 • Troubleshoot Internal System Components
 • Configure a Custom PC

Day Four

 • Configure and Use Linux
 • Configure and Use macOS
 • Install and Upgrade Operating Systems
 • Maintain OSs
 • Install and Manage Windows Applications
 • Manage Windows Performance
 • Troubleshoot Windows

Day Five

 • Wired Networks
 • Network Hardware Devices
 • Wireless Networks
 • Internet Connection Types
 • Network Configuration Concepts
 • Network Services
 • Configure Network Connection Settings
 • Install and Configure SOHO Networks

Day Six

 • Configure SOHO Network Security
 • Configure Remote Access
 • Troubleshoot Network Connections
 • Install and Configure IoT Devices
 • Manage Users
 • Configure Shared Resources
 • Configure Active Directory Accounts and Policies

Day Seven

 • Configure Client-Side Virtualization
 • Cloud Computing Concepts
 • Logical Security Concepts
 • Threats and Vulnerabilities
 • Physical Security Measures
 • Implement Security Best Practices
 • Implement Data Protection Policies
 • Protect Data During Incident Response
 • Detect, Remove, and Prevent Malware
 • Troubleshoot Common Workstation Security Issues

Day Eight

 • Use Laptop Features
 • Install and Configure Laptop Hardware
 • Troubleshoot Common Laptop Issues
 • Mobile Device Types
 • Connect and Configure Mobile Device Accessories
 • Configure Mobile Device Network Connectivity
 • Support Mobile Apps
 • Secure Mobile Devices
 • Troubleshoot Mobile Device Issues

Day Nine

 • Maintain Laser Printers
 • Maintain Inkjet Printers
 • Maintain Impact, Thermal, and 3D Printers
 • Install and Configure Printers
 • Troubleshoot Print Device Issues
 • Install and Configure Imaging Devices

Day Ten

 • Environmental Impacts and Controls
 • Create and Maintain Documentation
 • Use Basic Change Management Best Practices
 • Implement Disaster Prevention and Recovery Methods
 • Basic Scripting Concepts
 • Professionalism and Communication

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda üldised põhjalikud teadmised ja oskused töötamiseks IT spetsialistina. Lisaks teoreetiliste teadmiste omandamisele tehakse klassis koolituse jooksul erinevaid praktilisi harjutusi, mis annavad osalejatele võimaluse lähedalt tutvuda arvuti ja võrgu riistvaraga. Koolitus annab ülevaate arvutite riistvarast, tarkvarast (operatsioonisüsteemid ja kontoritarkvara), arvutivõrkudest. Lisaks IT spetsialistile vajalikud teadmised tööohutusest, tööalasest etiketist ja IT probleemihalduse mudelitest.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse edukal läbimisel osaleja:

 • on omandanud IT-spetsialisti põhioskuseid;
 • tunneb peamiste operatsioonisüsteemide konfigureerimise võtteid (Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Android, iOS);
 • tuleb toime IT põhiteenustele toe pakkumisega;
 • oskab tuge pakkuda IT taristu ja võrkude probleemide korral;
 • tunneb põhilisi arvutite ja mobiilsete seadmete riistvara seadistamise viise;
 • tunneb põhilisi tagavarakoopiate tegemise ja neist andmete taastamise viise.

Koolituse lõpetamise tingimused: Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% igast teemast ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms). Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitushind sisaldab:

 • ettevalmistatud töökohta vajaliku riist- ja tarkvaraga klassiruumis. Veebikeskkonnas osalejale võimaldame vajadusel kaugligipääsu koolitusel osalemiseks nõutud tarkvarale;
 • praktilisi laboreid;
 • CompTIA ametlikke õppematerjale;
 • koolitajat, kes on sooritanud CompTIA sertifikaadieksamid ja omab töökogemust vastavas valdkonnas;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • tasuta parkimist;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval.

Täiendkoolituse õppekava rühm: andmebaaside ja võrgu disain ning haldus (0612 ISCED)

Registreerimine

Koolitusel osalemine
Vabu kohti: saadaval
The Koolitusel osalemine ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Kuupäev

02.okt. 2023 - 13.okt. 2023

Kellaaeg

10 päeva
09:30 - 17:00

Hind

1550€ +km
- 30 %

1085€ +km

Asukoht

Lõõtsa 5
või veebi teel osaledes
Valdkonnad
Registreerimine

Koolitaja

 • Peep Võrno
  Peep Võrno
  Koolitaja

  Peep on serverite ja võrkude vastu suurt huvi tundnud juba aastast 1992. Koolitajana on ta aktiivsemalt tegutsenud alates aastast 2003. Tegemist on koolitajaga, kes oskab tuua praktilisi näiteid ja siduda õpitav reaalsusega.

  Sertifikaadid ja tunnistused:
  Microsoft Certified Trainer (MCT) aastast 2003
  XtremeLabs Certified Instructor
  Certified CompTIA Network+
  Certified CompTIA A+
  CompTIA CIOS specialist
  Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
  Täiskasvanute koolitaja, tase 5