fbpx

Võrgunduse ja turvalisuse alused

Koolituse maht: Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, mis kõik on auditoorse ja praktilise töö tunnid (10 päeva).

Sihtgrupp: Koolitusprogramm on mõeldud eelkõige algajatele infosüsteemide ja -teenuste spetsialistidele ja IKT nooremspetsialistidele. Kuid sobib hästi ka ümberõppijatele, kes soovivad oma teadmisi ja oskusi täiendada, andes praktilise põhja valdkonnaga edasi tegelemiseks.

Koolitusel osalemise eeldused: arvutikasutamise põhioskused ja huvi IT-valdkonna vastu.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda üldised põhjalikud teadmised ja oskused töötamiseks IT spetsialistina. Lisaks teoreetiliste teadmiste omandamisele tehakse koolituse jooksul erinevaid praktilisi harjutusi, mis annavad osalejatele võimaluse lähedalt tutvuda arvuti ja võrgu riistvaraga ning kuidas küberohtusid vältida.

Koolituse kirjeldus

Koolitus annab ülevaate arvutite riistvarast, tarkvarast (operatsioonisüsteemid ja kontoritarkvara), arvutivõrkudest. Koolitus annab lisateadmisi personaalarvutite operatsioonisüsteemidest ja arvutivõrkudest ning aitab omandada põhilised oskused, mis tulevad kasuks mistahes arvutivõrkudega seotud ametis. Kursusel käsitletakse ka küberturvalisuse juhtelementide installimiseks ja konfigureerimiseks põhilisi turbepõhimõtteid. 

Võrgunduse alused (CompTIA Network+) – vaata SIIT

Võrgunduse põhialused: Põhilisi võrgukontseptsioonide selgitamine, sealhulgas võrguteenused, füüsilised ühendused, topoloogiad ja arhitektuur ning pilveühenduvus. 

Võrgu turvalisus: Turvakontseptsioonid ja võrgurünnakud, kaitse ohtude eest. 

Võrgurakendused: Marsruutimise tehnoloogiad ja võrguseadmed; Etherneti lahenduste juurutamine ja traadita tehnoloogiate konfigureerimine. 

Võrgu tõrkeotsing: Võrgundusega seotud levinud kaabli-, ühenduvus- ja tarkvaraprobleemide tõrkeotsing. 

Võrgutoimingud: Võrkude jälgimine ja optimeerimine. 

Turvalisuse alused (CompTIA Security+) – vaata SIIT

Rünnakud, ohud ja haavatavused: Keskendumine rohkematele ohtudele, rünnetele ja haavatavustele internetis uuemate kohandatud seadmete poolt (nagu IoT ja manustatud seadmed, uuemad DDoS-i rünnakud ja praegustel sündmustel põhinevad sotsiaalse manipuleerimise rünnakud). 

Operatsioonid ja intsidentidele reageerimine: Organisatsiooni turvalisuse hindamine ja intsidentidele reageerimise protseduurid, nagu ohutuvastus, riskide maandamise tehnikad, turvakontrollid ja põhiline digitaalne kohtuekspertiis. 

Arhitektuur ja disain: Keskkondade katvust ja sõltuvust pilvest, kui organisatsioonid lähevad üle hübriidvõrkudele. 

Juhtimine, risk ja vastavus: Organisatsiooni riskijuhtimine ja eeskirjade järgimine (PCI-DSS, SOX, HIPAA, GDPR, FISMA, NIST ja CCPA). 

Rakendamine: Identiteedi- juurdepääsuhaldus, PKI, põhiline krüptograafia, traadita ühendus ja täieliku turvalisus. 

Koolituse õpiväljundid:

Koolituse edukal läbimisel osaleja:

Võrgunduse alused (CompTIA Network+) 

 • oskab kavandada ja rajada funktsionaalseid võrke;
 • oskab konfigureerida, hallata ja hooldada olulisi võrguseadmeid;
 • oskab kasutada võrguliikluse segmenteerimiseks ja töökindlate võrkude loomiseks kommutaatoreid (switch) ja ruutereid;
 • oskab tuvastada olemasolevate võrgukonfiguratsioonide eeliseid ja puuduseid;
 • oskab rakendada võrguturbe standardeid ja protokolle;
 • oskab teostada võrguprobleemide tõrkeotsingut;
 • oskab toetada virtualiseeritud võrkude loomist.

Turvalisuse alused (CompTIA Security+) 

 • oskab ära tunda rünnakuid ja nendele vastata ning läbi viia turvakontrolle;
 • oskab kasutada turvalisuse hindamise tööriistu;
 • oskab selgitada krüptograafia põhimõisteid;
 • oskab oskab rakendada avaliku võtme infrastruktuuri ja  identiteedi- ja juurdepääsuhalduse juhtelemente;
 • oskab hallata juurdepääsuteenuseid ja kontosid;
 • oskab rakendada turvalist võrguarhitektuuri;
 • tunneb turvaseadmete paigaldamist ja seadistamist;
 • oskab installida ja konfigureerida traadita ning füüsilise juurdepääsu turvalisust;
 • oskab rakendada turvalisi võrgu juurdepääsuprotokolle ning võrgurakendusi.
 • oskab selgitada riskijuhtimise ja avariitaaste kontseptsioone ning organisatsiooni turvalisuse mõisteid;
 • oskab kirjeldada turvalise rakenduste arendamise kontseptsioone.

Koolituse lõpetamise tingimused: Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% igast teemast ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms). Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitushind sisaldab:

 • ettevalmistatud töökohta vajaliku riist- ja tarkvaraga klassiruumis. Veebikeskkonnas osalejale võimaldame vajadusel kaugligipääsu koolitusel osalemiseks nõutud tarkvarale;
 • praktilisi laboreid;
 • CompTIA (Security+ ja Network+) ametlikke õppematerjale;
 • koolitajat, kes on sooritanud CompTIA sertifikaadieksamid ja omab töökogemust vastavas valdkonnas;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • tasuta parkimine;
 • lõunasööki igal koolituspäeval.

Täiendkoolituse õppekava rühm: andmebaaside ja võrgu disain ning haldus (0612 ISCED)

Registreerimine

Koolitusel osalemine
Vabu kohti: saadaval
The Koolitusel osalemine ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Kuupäev

17.apr. 2023 - 28.apr. 2023

Kellaaeg

10 päeva
09:30 - 17:00

Hind

1780€ + km
- 10 %

1602€ +km

Asukoht

Lõõtsa 5, Tallinn
või veebi teel osaledes
Registreerimine

Koolitaja

 • Peep Võrno
  Peep Võrno
  Koolitaja

  Peep on serverite ja võrkude vastu suurt huvi tundnud juba aastast 1992. Koolitajana on ta aktiivsemalt tegutsenud alates aastast 2003. Tegemist on koolitajaga, kes oskab tuua praktilisi näiteid ja siduda õpitav reaalsusega.

  Sertifikaadid ja tunnistused:
  Microsoft Certified Trainer (MCT) aastast 2003
  XtremeLabs Certified Instructor
  Certified CompTIA Network+
  Certified CompTIA A+
  CompTIA CIOS specialist
  Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
  Täiskasvanute koolitaja, tase 5