IT võrguspetsialisti täiendkoolitus

Koolituse maht: Koolituse kogumaht on 120 akadeemilist tundi, mis kõik on auditoorse ja praktilise töö tunnid (15 päeva). Sihtgrupp:  IT […]

Võrgunduse ja turvalisuse alused

Koolituse maht: Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, mis kõik on auditoorse ja praktilise töö tunnid (10 päeva). Sihtgrupp: Koolitusprogramm […]

Turvalisuse alused (CompTIA Security+)

Koolitusel õpitakse infoturbe põhialuseid, sealhulgas võrguturbe kontseptsioone, ründe- ja ohutõrjemeetmeid ning krüptograafia põhimõtteid, et valmistada ette IT-spetsialiste infoturbe väljakutsetega tegelemiseks. […]