Võrgunduse ja turvalisuse alused

Koolituse maht: Koolituse kogumaht on 80 akadeemilist tundi, mis kõik on auditoorse ja praktilise töö tunnid (10 päeva). Sihtgrupp: Koolitusprogramm […]