IT-spetsialisti baasõpe annab põhjalikud teadmised ja oskused alustavale IT-spetsialistile. Ühtlasi annab see baaskoolitus võimaluse ka teistes valdkondades töötavatele inimestele oma IT-teadlikkust parendada, mis võib tööturul luua olulisi eeliseid.

Kuidas IT spetsialisti baaskoolitus su väärtust tööturul tõstab?

 

  • Tööandjad hindavad kõrgelt inimesi, kes on laia silmaringiga ning valmis panustama enesearengusse, olenemata valdkonnast, milles töötatakse. Kogu maailm on kiiresti digitaliseerumas, mistõttu on lisaks erialastele oskustele üha olulisem üldine digipädevus.
    IT-spetsialisti baaskoolituse läbinu oskab olenemata oma ametile kiirelt kohaneda uute tehnoloogiliste lahendustega, on võimeline neid iseseisvalt ja eesmärgipäraselt kasutama ning vajadusel ka teisi kasutajaid (kolleege) juhendama.

Näide: kui puutud oma töös pidevalt kokku arvuti ühendamisega erinevate multimeediaseadmetega, siis on Sulle kindlasti tuttavad ka pidevad kaasnevad tõrked.  Baaskoolituselt saad kaasa põhioskused, et ühendamised edaspidi tõrgeteta sujuksid ning oled võimeline selles küsimuses ka teisi aitama.

  • Kui Sinu eesmärgiks on alustada tööd IT valdkonnas, siis on baaskoolitus väga õige koht, kust alustada. Koolituse läbinu saab soovi korral omandada ka CompTIA A+ 220-1001 (Core 1) ja 220-1002 (Core 2) sertifikaadid, mis on IT valdkonna hinnatud standardiks üle maailma.

CompTIA A+ sertifikaadi omandamine on eeliseks muuhulgas näiteks klienditoe analüütiku, tehnilise klienditoe spetsialisti, võrguinseneri ja arvutitehniku ametikohtadel üle maailma.

  • Lai tööpõld ning rohkelt võimalusi spetsialiseerumiseks ja valdkonnas edasi arenemiseks teeb IT-spetsialisti ameti atraktiivseks ja konkurentsitihedaks. Just seepärast soovitame peale baaskoolituse läbimist vastavalt oma praktilistele vajadustele või isiklikele huvidele edasi õppida või spetsialiseeruda näiteks turvalisuse või võrgunduse valdkonnale.

it spetsialisti baasõpe

Millised on peamised teemad, mida koolitusel käsitletakse?

 

Koolitusel õpitakse põhjalikult tundma arvutite ülesehitust, komponente, peamisi funktsioone ning seda, kuidas arvutiga ühendada ja seadistada enamlevinud seadmeid. Teine oluline teemaplokk on operatsioonisüsteemid – koolitusel tutvutakse kõigi peamiste operatsioonisüsteemide,  nende konfiguratsioonide ja ka probleemihaldusega. Läbitakse ka põhilised tarkvara ja arvuti / mobiilsete seadmete probleemihaldusega seotud teemad ning rakenduste, seadmete ja võrguühenduste turvalisuse tagamiseks vajalikud põhitõed.

Baasoskused seadmete ja võrguühenduste turvalisuse tagamiseks on eriti aktuaalseks muutunud pandeemia-aegses maailmas, kus üle öö on kogu suhtlus muutunud digitaalseks ning uute tehnoloogiate kiire kasutusele võtt  ettevõtetes loonud hulgaliselt võimalusi ka erinevate turvariskide tekkimiseks. Samuti on turvalisus väga oluline isiklikult kasutaja-tasandil.

 IT-spetsialisti baaskoolitusel käsitletakse ka erinevate võrkude ja ühenduste spetsiifikat ning tutvutakse pilvepõhiste kontseptsioonidega, valdkonna heade tavade, enamlevinud dokumentatsiooni ja protseduuridega, kommunikatsiooni põhitõdede ja ka keskkonnamõjudega.