fbpx

Andmete analüüs ja visualiseerimine Exceli ja Power BI abil

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi (2 päeva)

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõigile, kellel on tarvis nii väikse- kui ka suuremahulisi andmeid analüüsida, visualiseerida ning kokku võtta.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Koolitus eeldab baasteadmisi Excelis ja kogemust andmetega töötamisel (CSV tekstifailidena, TSV andmebaasidena, Exceli tabelitena vms).

Koolituse teemad

 • Andmetöötlusvahendid Excelis (ülevaade)
 • Power BI – Excel ilma Excelita (ülevaade)
 • PowerQuery – andmete lugemine andmeallikast
  • SQL (-laadsetest) andmebaasidest
  • (Teisest või samast) Exceli andmetabelist
  • Muudest allikatest
  • Failidest ja kaustadest
 • Andmete teisendamine ja laiendamine
  • Mustade andmete puhastamine (tavaliselt tekstiallikatest)
  • Andmeteisendused
  • Lisaveergude arvutamine
  • Tükeldamised ja täitmised
  • Filtreerimised ja sorteerimised
 • Päringute kombineerimine
  • Päringu jätkamine
  • Päringute sidumine (Append Query)
  • Päringute ühendamine (Merge Query)
  • Muud päringute sidumisviisid
 • Päringukeel M
  • Päringukeele redaktor (advanced editor)
  • Süntaks, andmetüübid, literaalid
  • Funktsioonid, abivahendid (reference, help)
 • Päringute korduvkasutus
 • PowerPivot – andmemudel ja selle osa ning otstarve
  • Mudeli kokkupanemine andmeallikatest
  • Seosed mudelis
  • DAX keele alused
  • Arvutatud veerud
  • Mõõdikud
  • Hierarhiad
   • Paralleelselt mudeli ehitamisega PivotTabel-i aruanne (NB! Ei ole sama, mis Exceli PivotTabel)
  • DAX funktsioonid, abivahendid (help, reference)
  • Ajadimensioon, sellekohased mõõdikud ja funktsioonid
 • PowerView – andmete ja mudeli visualiseerimine
  • Erinevad graafikutüübid
  • Graafikute sidumine
  • Muud visualiseerimisvahendid (tabelid, toimingud, filtrid jne)

Koolituse õpiväljundid

Koolituse edukal läbimisel õpilane:

 • tunneb andmete esitamise ja hoidmise mehhanismi Excelis (Exceli tabel, Exceli taustatabel);
 • oskab tuua andmeid Excelisse või Power BI-sse;
 • oskab koostada PowerQuery päringuid (click-meetod);
 • oskab koostada PowerQuery päringuid ja neid valemitega muuta (advanced edit);
 • oskab erinevate konnektoritega andmeid hankida (SQL, Flat file, folder, PDF, Excel jm);
 • oskab PowerPivotis andmemudelit koostada (lihtsamad DAX valemid);
 • oskab Excelis andmeid visualiseerida (graafikud, PowerView);
 • oskab Power BI-s andmeid visualiseerida;
 • teab, kuidas Power BI teenuses andmeid jagada ja esitada.

Koolituse lõpetamise tingimused: õpiväljundite saavutamist kontrollitakse ja hinnatakse läbi iseseisva praktilise töö.

 

Koolitushind sisaldab:

 • veebikoolitust;
 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama.

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: arvutikasutus

Registreerimine

Koolitusel osalemine
Vabu kohti: saadaval
The Koolitusel osalemine ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Kuupäev

30.sept. 2021 - 01.okt. 2021

Kellaaeg

2 päeva
09:30 - 16:30

Hind

350€ +km

Asukoht

Lõõtsa 5, Tallinn
9.korrus
Valdkonnad
Registreerimine

Koolitaja