fbpx

Enterprise Architect kasutamine UML mudelite arendamisel

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi (3 päeva)

Sihtgrupp: Kursus on suunatud tarkvarasüsteemide arendusega seotud valdkonnaspetsialistidele, projektijuhtidele, infosüsteemi analüütikutele ja disaineritele.

Koolitusel osalemise eeldused: Kursusel osalejatelt eeldatakse huvi tarkvarasüsteemide arendusprotsessi parendamise vastu.

Koolituse kirjeldus

IT süsteemi arendamisel ja haldamisel osalejate koostööks on vaja ühist keelt. Unifitseeritud modelleerimiskeel (UML) võimaldab kirjeldada infosüsteemi erinevate osalejate jaoks. Kursus annab ülevaate UML keele mõistetest, diagrammidest ja sisemistest seostest. Kursuse näidisprojekti läbitöötamise käigus kogevad osalejad UML osade seoseid ning õpivad haldama mudeli sisemist kvaliteeti. UML mudeli loomisel kasutavad osalejad vahendit Enterprise Architect (EA), mille on loonud Austraalia ettevõte Sparx Systems. Kursuse loengute, harjutuste ja arutelude käigus kujuneb osalejatel tervikpilt UML tööriistade rakendamisest arendusprojekti- või süsteemiarhitektuuri haldamisel.

Sparx and the Sparx’s Enterprise Architect are trademarks or registered trademarks of Sparx Systems Pty Ltd. More information: https://sparxsystems.com

Koolituse teemad

 • Objekt-orienteeritud tehnoloogia sissejuhatus
 • UML and EA sissejuhatus
 • Andmetega seotud otsustuskohtade modelleerimine
 • Süsteemi ulatuse ja nõuete modelleerimine
 • Süsteemi funktsionaalsete nõuete täpsustamine
 • Valdkonna objektimudeli koostamine
 • Üleminek infosüsteemi analüüsist disaini
 • Süsteemi arhitektuuri modelleerimine
 • Süsteemi sisemise tööjaotuse modelleerimine
 • Tarkvara komponentide tehniliste omaduste täpsustamine
 • Mudeli haldamine ja dokumenteerimine EA abil

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on anda osalejale teadmised ja oskused UML keele sisemistest seostest, mudeli sisemise kvaliteedi haldamisest ning mudeli loomisel kasutatavast Enterprise Architect (EA) vahendist.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse edukal lõpetamisel oskavad õppijad:

 • määratleda andmevajadust valdkonna otsustuskohtades protsessimudeli abil;
 • kirjeldada infosüsteemi ulatust ja funktsionaalseid nõudmisi kasutusmudeli abil;
 • täpsustada funktsionaalseid nõudmisi kasutusstsenaariumite abil;
 • defineerida valdkonna mõistete/andmete mudelit;
 • määratleda süsteemi tehnilist arhitektuuri komponendi- ja paiknemismudeli abil;
 • kirjeldada süsteemi sisemist toimimist järgnevusmudeli abil;
 • defineerida tehnilised kasutajateenused, andmeteenused ja andmevahetuse kasutades klassimudelit.

Koolituse lõpetamise tingimused: õpiväljundite saavutamist kontrollitakse ja hinnatakse läbi iseseisva praktilise töö.

 

Koolitushind sisaldab:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval.

 

Täienduskoolituse õppekavarühm: informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm

Tags:

Kuupäev

05.apr. 2021 - 07.apr. 2021

Kellaaeg

3 päeva
09:30 - 17:00

Hind

690€ +km

Asukoht

Lõõtsa 5, Tallinn
9.korrus

Koolitaja