Java programmeerimiskeele algkursus (e-õpe, inglise keeles)

 • Koolituse eesmärk: koolituse eesmärgiks on anda õppijale piisav oskusteave, et iseseisvalt alustada Java programmeerimiskeelega programmeerimist.
 • Sihtgrupp: koolitus on mõeldud kõigile, kes huvituvad Java programmeerimiskeele kasutamisest ja oma teadmiste täiendamisest.
 • Koolituse maht: 100 akadeemilist tundi ehk 12,5 õppepäeva, mille saad endale sobivale ajale jaotada.
 • Õppekeel: inglise

Mida Sa õpid?

Koolituse õpiväljundid ehk e-koolituse edukal lõpetamisel õppija:

 • teab, mis on Java programmeerimiskeel;
 • teab ja oskab kasutada järgnevaid tegureid Java programmeerimiskeeles: eessõnad, algoritmid, tüübid, muutujad, avaldused ja plokid;
 • teab ja oskab kasutada massiive;
 • oskab Java programmeerimiskeele kontekstis püstitada ja analüüsida probleemi, disainida ja kodeerida algoritme ning neid ka testida;
 • oskab koostada päringuid;
 • oskab kasutada liideseid;
 • tunneb ära erandid ning oskab neid töödelda;
 • teab, mis on andmevood ja failid ning oskab neid käsitleda.

Koolituse teemad:


 • Course introduction
 • Tips for studying
 • Computer and computer programs
 • From source code to a form the computer understands

 • From problem to algorithm
 • From algorithm to source code

 • Java-language in brief
 • Instructions on independent studying
 • Parts and structure of the source code

 • Types and variables
 • Statements and expressions
 • Small Java-program on things learned so far

 • Class and method in brief
 • Printing data
 • Reading keyboard input with Scannerclass tools
 • Operators
 • Small Java-program on things learned so far

 • Blocks
 • Conditional statements
 • Loop statements
 • Small Java-program on things learned so far

 • Declaring methods
 • Calling a method
 • Passing parameters
 • Overloading methods
 • Small Java-program on things learned so far

 • Applying arrays
 • Array in use
 • Copying arrays
 • Multidimensional arrays
 • Small Java-program on things learned so far

 • Tic-tac-toe: analyzing the problem
 • Tic-tac-toe: designing algorithm
 • Tic-tac-toe: coding
 • Tic-tac-toe: testing

 • Procedural programming vs. objectoriented programming
 • Object
 • Class
 • Data hiding and encapsulation
 • Abstraction
 • Inheritance

 • Class and how it is done
 • Object from a class
 • Testing the class
 • Storing objects in arrays
 • String-class methods
 • Small Java-program on things learned so far

 • Class members
 • Access control modifiers

 • Introduction to inheritance
 • Declaration of a subclass
 • Polymorphism
 • Abstract classes
 • Object

 • Introduction
 • Using an interface class

 • What is a package?
 • Using default packages
 • Declaring new packages
 • How does the compiler find the packages?
 • Package scopes

 • What is an exception?
 • Exception classes
 • Throwing an exception
 • Handling exceptions

 • Concepts
 • Reading and writing information in text format
 • File handling with tools from java.io.File

 • Introduction to stack example
 • Dynamic genericity with Object class
 • Glimpse at Java parameterized class models

Koolituse kirjeldus:

Koolituse esimeses pooles käsitletakse Java programmeerimise põhitõdesid ja objekt-orienteeritud programmeerimise kontseptsioone. Kursus sisaldab põhjalikke näiteid ning õpitud teemasid saab koheselt ka praktiseerida. Koolituse teises pooles keskendutakse kavandamisele, juurutamisele ja testitakse tic-tac-toe mängu.

Koolituse iga peatüki lõpus on harjutusülesanded, mille abil saab osaleja kontrollida oma teadmisi läbitud peatüki kohta. Kokku on harjutusülesandeid 124. Lisaks harjutusülesannetele on keskkonnas ka programmeerimisülesanded, mida on kokku 49.

Koolitusega saad alustada endale sobival ajal ja koolitusperioodi sees saad oma aega iseseisvalt planeerida.

Koolitus toimub e-õppe keskkonnas, kuhu saab siseneda isikliku kasutajanime ja parooliga. Need saadetakse Teile pärast koolitusarve tasumist või erikokkuleppel.

Täiendkoolituse õppekava rühm: tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Nordic Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Pilte õppekeskkonnast:

Osalejate tagasiside:

„Kursus oli koostatud kergesti mõistetavalt. Õppematerjal oli küll inglise keelne, aga väga loogiline, et kui natukegi inglise keelt oskad pole probleemi arusaamisega. Ülesanded on kõik materjali põhjal koostatud ja vajadusel sai ka spikrit piiluda :)“

– Kätlin

Registreerimine

Koolitusel osalemine
Vabu kohti: saadaval
The Koolitusel osalemine ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Tags:

Hind

249€ +km
Registreerimine

Koolitaja