Mis on Scrum ja kuidas seda kasutada? (e-õpe, 8h, eesti keeles)

 • Koolituse eesmärk: anda praktiline ülevaade maailmas enimkasutatud agiilsest raamistikust nimega Scrum – mis see on ning kuidas seda kasutada?
 • Sihtgrupp: kõik huvilised; varasemad teadmised ja kogemused valdkonnas pole vajalikud.
 • Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi (videoloengud, soovituslik lisalugemine ja -vaatamine, teadmiste kontrolli test)
 • Õppekeel: eesti.

100% e-õpe: läbi endale sobivas tempos!

Eesti keeles

E-kursust tutvustav video:

Mida Sa õpid?

Scrum on raamistik, mis aitab inimestel, meeskondadel ja organisatsioonidel luua väärtust ning leida lahendusi keerulistele probleemidele. Tegemist on maailmas enimkasutatud agiilse raamistikuga, mis on loodud tuginedes Lean mõtteviisile ja kogemuslikule ehk empiirilisele lähenemisele.
Antud e-kursuses saad väga hea ülevaate sellest, mis Scrum on ning kuidas seda kasutama hakata.
NB! Kursuse sisu teoreetiline osa põhineb Scrumi juhendi kõige värskemal versioonil.

Koolituse õpiväljundid ehk e-koolituse edukal lõpetamisel õppija teab:

 • mis on Scrumi raamistik ja kuidas seda kasutada.

Koolituse teemad:


 • Sissejuhatus
 • Kursuse eesmärk ja õpiväljund

 • Mis on Scrum?
 • Scrum 5 minutiga ehk kiire ülevaade
 • Scrumi tekkelugu ja loojad
 • Scrumi aluspõhimõtted: Lean ja kogemuslik lähenemine, iteratiivsus ja inkrementaalsus, inspekteeri ja kohane, läbipaistvus
 • Scrumi väärtused
 • Scrumi kasutamise näited, juhtumianalüüsid ja statistika

 • Scrumi meeskonnast
 • Arendajad
 • Tooteomanik (Product Owner ehk PO)
 • Scrum Master (ehk SM)

 • Sprint
 • Sprindi planeerimine
 • Igapäevane Scrum
 • Sprindi ülevaatus
 • Sprindi retrospektiiv ehk retro

 • Toote backlog koos toote eesmärgiga
 • Sprindi backlog koos sprindi eesmärgiga
 • Nõuetele vastav sprindi tulem

 • Kordamine

 • Tööde kirjeldamine kasutajalugudena
 • Mahuhinnangute andmine
 • Tööde haldamine Scrum/Kanban tahvli abil
 • Scrumi mõõdikud ja graafikud
 • Retrode läbiviimine

 • Tarkvara, mis toetab Scrumi kasutamist
 • Scrum Masterid kui organisatsiooni agiilsed liidrid
 • Portfelli haldamine
 • Scrumi skaleerimine ja rakendamine suurtes organisatsioonides (Scrum of Scrums, LeSS, Scrum@Scale, SAFe, NEXUS, Spotify mudel)
 • Enamlevinud küsimused ja vastused seoses Scrumiga
 • Scrumi sertifikaadid ja sertifitseerimisvõimalused

 • Kokkuvõte
 • Kordamisküsimused lõputestiks
 • Kursuse lõputest (teadmiste kontroll, valikvastustega test)

Koolituse kirjeldus:

 • Tegemist on 100% veebipõhise e-kursusega, mida saad läbida täpselt endale sobivas tempos meie e-õppe keskkonnas.
 • Vajalik on arvuti ja internetiühenduse olemasolu ning elementaarsed arvutikasutamise oskused.
 • Hinnanguline kursuse läbimiseks kuluv ajajaotus: 2 ak.h videoloengud, 5 ak.h iseseisvad harjutused, 1 ak.h lõputestiks kordamine ja testi läbimine
 • Iga sisumooduli lõpus on kordamisküsimused, mis aitavad lõputestiks valmistuda ning uusi teadmisi kinnistada.
 • Pärast registreerimisvormi täitmist ja arve tasumist saadame Sulle e-kirja ligipääsuga e-kursusele.

Täiendkoolituse õppekava rühm: juhtimine ja haldus

Pilte õppekeskkonnast:

mis on IT ehk IT baasteadmiste e-kursus

Registreerimine

Koolitusel osalemine
Vabu kohti: saadaval
The Koolitusel osalemine ticket is sold out. You can try another ticket or another date.