Tee Google Analytics 4 abil paremaid turundusotsuseid

Kas oled kunagi läbi viinud turunduskampaania ning tulemusi vaadates tõdenud, et tegelikult on võimatu öelda miks midagi töötas või mitte? Tahaksid teada, millised kanalid toovad kõige rohkem müüki ja millised söövad lihtsalt raha? Google Analytics aitab Sul saada nendele küsimustele vastused. Sellel koolitusel õpidki, kuidas Google Analytics enda parimaks nõuandjaks teha! Veelgi olulisem, et siin koolitusel keskendume uuele Google Analytics 4 versioonile, võrreldes UA ja GA4 erisusi.

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi, mis kõik on auditoorse ja praktilise töö tunnid (1 päev).

Sihtgrupp: koolitus neile, kelle tööülesandeks on hinnata turundustegevuste tulemusi, vaadata veebilehe toimimist ning analüüsida erinevate kampaaniate ja kanalite tulemuslikkust. Koolitus sobib nii organisatsiooni turundusega tegelejatele kui ka neile, kes tahaksid targalt turundustegevusi tellida asutuse seest või agentuuridest. Ettevõtjad, turundajad, sisuloojad – kõik, kes soovivad teha efektiivset reklaami Google otsingumootoris ja kes puutuvad kokku turundamisega sotsiaalmeedia platvormidel.

Koolitusel osalemise eeldused: soovituslikult Google Analytics konto olemasolu veebilehel ja ligipääs sellele eelistatult muutmise õigusega (edit), et kohe koolituse käigus seadistusi muuta.

Koolituse kirjeldus

Koolitus on jaotatud kaheks suuremaks osaks ja lisaks hetkel kasutusel olevale Google Analyticsile õpitakse seadistama ka Google Analytics 4 – Google’i uut tööriista, mis asendab senise GA juba 2023. aastal.

Kursuse esimene osa keskendub erinevatele seadistustele ja filtritele, mida Google Analytics platvormil on vaja teha, et sealt oleks võimalik täpsemaid andmeid välja lugeda. Selle tulemusel on hilisem andmeanalüüs tulemuslikum ja aega säästvam. Teises osas on fookuses juba põhilised vaated ja viisid, kuidas Google Analytics platvormilt kasulikke andmeid kätte saada. Millised on populaarsemad raportid, mida jälgida ning kuidas neid kasutada? Lisaks slaididele antakse osalejatele ka koolitusel kasutatud tööriistad/põhjad nagu näiteks kampaania järelanalüüsi põhi, linkide ehitamise Exceli tabel jms.

Koolitaja Katrin Vilimaa-Otsing on IT-d õppinud turundaja ja oskab seega vastata ka osalejate tehnilisematele küsimustele. Kui koolituse toimumise hetkeks on Google veel mõne üllatusega välja tulnud, oskab Katrin kindlasti ka juba sellest rääkida.

Koolituse teemad

 • Põhimõisted ja Google Analyticsis navigeerimine
 • Google analytics seadistused ja filtrid täpsema info saamiseks
 • Goal (eesmärkide) seadistamine, et mõõta konkreetseid tegevusi kodulehel
 • Abitööriistade ja teiste Google toodetega integreerimine ja infovahetus
 • Linkide märgistamine (UTM tags), et analüüsida erinevaid liikluse allikaid
 • Kampaaniate / kanalite analüüs
 • Lehe kasutatavuse analüüs 
 • Kasutajate segmenteerimine
 • Sihtrühmade loomine taasturunduse kampaaniateks
 • Google Analytics 4 konto seadistamine
 • GA4 erinevused ja põhilised raportid mida jälgida

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on õpetada kasutama Google Analytics tööriista ja aidata seeläbi kaasa targemate turundusotsuste tegemisele. Google Analyticsi abil saab osaleja oskused oma veebilehe statistika alusel leida vastuseid küsimustele: millisest kanalist tuleb enim müüki, millised inimesed ja milliste seadmetega mu lehel käivad, millised on kõige populaarsemad alamlehed veebis, milliste märksõnadega minu leht välja tuleb jne.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse edukal läbimisel osaleja:

 • teab erinevaid termineid nagu Bounce rate, CPC, Conversion rate jne;
 • oskab seadistada võtmetegevuste mõõtmise oma veebilehel;
 • oskab luua erinevaid sihtrühmasid ja saata need Google reklaamiplatvormile;
 • teab, mille jaoks erinevaid seadistusi Google Analytics kontol kasutada ja oskab nende seast oma veebilehele sobivaimaid valida;
 • oskab lugeda ja koostada kampaania raporteid ja hinnata kampaania edukust;
 • oskab erinevaid raporteid vaadates leida parandamist vajavaid kohti veebilehel.

Koolituse lõpetamise tingimused: Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms). Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitushind sisaldab:

 • ettevalmistatud töökohta vajaliku riist- ja tarkvaraga klassiruumis. Veebikeskkonnas osalejale võimaldame vajadusel kaugligipääsu koolitusel osalemiseks nõutud tarkvarale;
 • õppematerjale pdf kujul (Kuidas Google Analytics 4 enda kasuks tööle panna);
 • koolitajat, kes omab vähemalt täiskasvanute koolitaja taset 5 või töökogemust vastavas valdkonnas;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust, kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke ja küpsiseid;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • tasuta parkimist (lisa kell autoaknal nähtavale kohale ning koolituskeskusesse jõudes registreeri parkimine meie parkimissüsteemis).

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppekorralduse alused (alapunkt 8)

Täiendkoolituse õppekava rühm: Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus (0612 ISCED)

Registreerimine

Koolitusel osalemine
Vabu kohti: saadaval
The Koolitusel osalemine ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Kuupäev

18.juuni 2024

Kellaaeg

1 päev
10:00 - 15:45

Hind

275€ +km

Asukoht

Lõõtsa 5
või veebi teel osaledes
Valdkonnad
Registreerimine

Koolitaja

 • Katrin Vilimaa-Otsing
  Katrin Vilimaa-Otsing
  Koolitaja, turundusspetsialist

  Katrin Vilimaa-Otsing on meedia alal tegev olnud juba 2010. aasta suvest. Rohkem kui kümnendi kestnud karjääri sisse on jäänud koostöö nii suuremate meedia- kui ka loovagentuuridega ning klientidega nii meilt kui mujalt Aastate jooksul on ta koostööd teinud väga erinevate ettevõtetega mitmetest valdkondadest ning näinud erinevaid lähenemisi ning oskab seega suure tõenäosusega nõu anda ka sinu ettevõtte turunduse efektiivsemaks muutmise teemadel.

  Põhiliselt on Katrini oskused seotud digiturunduse, strateegia, mõõtmise ja kõigega, mis sellega seondub – seadistused, planeerimine, erinevad tööriistad ja programmid. Katrini eeliseks on pidev praktiseerimine – ta mitte ainult ei koolita, vaid reaalselt tegeleb oma ettevõttes kampaaniate haldamise ja turundusteenuste pakkumisega. Seetõttu on ta kursis viimaste uuenduste ja trendidega ning panustab palju aega uute teadmiste omandamisse.

  Lisaks mõistab ta ise ettevõtte omanikuna teiste ettevõtjate murekohti ja oskab vaadata turundust kui tervikut kogu ettevõtte juhtimise strateegias.

Kõik toimumised