fbpx

Sissejuhatus andmehaldusesse

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi (2 päeva)

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud inimestele, kes soovivad oma asutuses andmehalduse juurutamisega alustada või kaaluvad oma karjääri jätkamist andmehalduse valdkonnas.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Koolitus sobib õppijale, kes tunneb huvi andmehalduse vastu ja oskab lihtsamate andmetabelitega ümber käia. Kasuks tuleb varasem kokkupuude metaandmete ja andmebaasidega.

Koolituse kirjeldus

Andmehaldus tähendab asutuse andmete haldamist varana ehk asutuse olulise ressursina. See tähendab muuhulgas, et andmed kui vara on kirjeldatud, selle kvaliteeti hinnatakse ja parendatakse, andmetele juurdepääs ja selle kasutamine uue väärtuse loomiseks on teadlikult juhitud.

Koolitus annab ülevaate andmehaldusest ja sellega seotud töödest asutuses. Räägime teoreetiliselt lahti peamised mõisted ja töösuunad, kuid suurem osa koolituse ajast kulub praktiliselt andmekirjelduste loomise harjutamisele. Osalejatel on soovitav võtta näitena aluseks oma asutus, kuid soovi korral saab kasutada ka ettevalmistatud stsenaariume.

Koolituse käigus saab iga osaleja teoreetilised materjalid ja enda loodud andmekirjeldused.

Koolituse teemad

 • Andmehalduse eesmärgid ja põhimõtted
 • Peamised mõisted
 • Andmehaldust reguleerivad õigusaktid,
 • Andmehaldusega seotud ülesanded, rollid ja vastutus asutuses
 • Andmemudelid
 • Asutuse põhiandmed ja nende haldamine
 • Andmekirjelduste standardiseerimine ja loomine
 • Andmekvaliteedi haldamine
 • Andmeturvalisuse tagamine
 • Andmehalduse regulatsioonid asutuses
 • Andmehalduse küpsus ja arendamine asutuses

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on anda osalejatele üldine arusaam andmehaldusest ja sellega seotud töödest asutuses ning praktiline kogemus andmekirjelduste loomisel.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse edukal läbimisel osaleja:

 • omab ülevaadet andmehaldusest ja sellega seotud töösuundadest asutuses;
 • teab , millised õigusaktid reguleerivad andmehalduse valdkonda;
 • teab, millised on asjakohased regulatsioonid asutusesiselt andmehalduse korraldamiseks;
 • oskab luua lihtsamaid andmemudeleid ja andmekirjeldusi;
 • oskab hinnata andmehalduse küpsust asutuses ja leida võimalusi selle arendamiseks.

Koolituse lõpetamise tingimused: õpiväljundite saavutamist kontrollitakse ja hinnatakse läbi iseseisva praktilise töö.

Koolitushind sisaldab:

 • klassikoolitust;
 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval.

Täiendkoolituse õppekava rühm: juhtimine ja haldus

Registreerimine

Koolitusel osalemine
Vabu kohti: saadaval
The Koolitusel osalemine ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Kuupäev

30.sept. 2021 - 01.okt. 2021

Kellaaeg

2 päeva
09:30 - 17:00

Hind

590€ +km

Asukoht

Lõõtsa 5, Tallinn
9.korrus
Registreerimine

Koolitaja

 • Enely Prei
  Enely Prei
  Koolitaja

  Enely on peamiselt tegutsenud IKT valdkonnas. Ta on 10 aastat töötanud Keila koolide IKT juhina. Seejärel juhtis Tiigrihüppe Sihtasutuses õpetajate sülearvutite hankeprojekti ja koolide IKT taristu valdkonda. Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses tegeles Enely IKT teenuste kvaliteedijuhtimisega. Lisaks on ta töötanud Kaitseministeeriumis üksuse juhina, mille ülesanne oli korraldada ministeeriumi ja valitsemisala juhtimis- ja kontrollisüsteemiga seotud töösuundasid, sh teabehaldust ja andmehaldust. Ta on õpetanud ka andmebaaside projekteerimist ja programmeerimist Tallinna Ülikooli informaatika tudengitele ja valikainena gümnasistidele.