Sissejuhatus C-keelega programmeerimisse (e-õpe, inglise keeles)

Koolituse maht: 90 akadeemilist tundi ehk 11,5 õppepäeva, mille saad endale sobivale ajale jaotada.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõigile programmeerimishuvilistele, kes soovivad lähemalt tundma õppida C programmeerimiskeele kasutamist või täiendada oma teadmisi.

Koolitus algab sissejuhatusega, kus antakse ülevaade põhitõdedest programmeerimisel ja tutvutakse programmeerimisega seotud termineid. Alates teisest peatükist keskendutakse C-keelega programmeerimisele.

Koolituse iga peatüki lõpus on harjutusülesanded, mille abil saab osaleja kontrollida oma teadmisi läbitud peatüki kohta. Kokku on harjutusülesandeid 66. Lisaks harjutusülesannetele on keskkonnas ka programmeerimisharjutused, mida on kokku 30.

Koolitusega saad alustada endale sobival ajal ja koolitusperioodi sees saad oma aega iseseisvalt planeerida.

Koolituse teemad:

 • A quick introduction to the world of programming
  • What is programming?
  • Defining and solving a problem
  • Unambiguity of an algorithm (better instructions for Tahvo)
 • From travelling algorithms to the world of computing
  • From an algorithm to source code
  • First C code: calculating and printing the sum of two numbers Summary of Section
  • Comments in the C language
  • What kinds of programs will I learn to write?
  • From source code to a functional program
 • Variables in the C language
  • How does computer memory operate?
  • Using and naming variables
  • Numerical variable types in the C language
  • Variable declaration
  • Variable initialisation
  • The printf() function
  • The scanf() function
 • Program statements, expressions and operators
  • Program statements in the C language
  • Expressions
  • Operators
 • If statements add power to your programs
  • What is an if statement?
  • switch() – select a path
 • Loop structures in the C language: the lazy programmer’s dream
  • For statements make dull jobs easier
  • The while statement repeats until…
  • Do first, test afterwards: do-while
 • Functions – a route to more extensive programs
  • A simple function example
  • Programming your own functions
  • Functions and structured programming
  • Preprocessor, library files and standard functions
 • Numerical arrays in the C language
  • One-dimensional arrays
  • Why arrays?
  • Multidimensional arrays
  • Example of handling a two-dimensional array
 • Handling files in the C language
  • File names
  • Opening a file
  • Writing to a file – fprintf()
  • Reading from a file
 • Handling characters and strings in the C language
  • Character variable char
  • From a character variable to strings and arrays
 • Simple data structures in the C language
  • Declaration and definition of structures
  • Members of a structure
  • An example of the usefulness of structures
 • Pointers in the C language
  • More on computer memory operation
  • Address and pointer
  • Pointers and “basic variables”
  • Summary of Chapter
 • Arrays and pointers
  • The name of an array is a pointer
  • Storage of arrays in memory
  • Strings and pointers
  • Passing an array to a function using a pointer
  • Files and pointers
  • Pointers and operators

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda õppijale piisav oskusteave, et iseseisvalt alustada C programmeerimiskeelega programmeerimist.

Koolituse õpiväljundid

E-koolituse edukal lõpetamisel õppija:

 • tunneb programmeerimise põhitõdesid;
 • teab ja oskab kasutada algoritme;
 • teab C-keele erisusi;
 • oskab programmeerida lausendeid, väljendeid ja operatsioone;
 • teab ja oskab kasutada tingimuslikke lausendeid;
 • teab ja oskab kasutada Loop-struktuure C-keeles;
 • teab ja oskab kasutada erinevaid massiive ning struktuure;
 • oskab toimetada failidega;
 • teab ja oskab kasutada lihtsaid andmestruktuure.

 

Koolitus toimub e-õppe keskkonnas, kuhu saab siseneda isikliku kasutajanime ja parooliga. Need saadetakse Teile pärast koolitusarve tasumist või erikokkuleppel.

Registreerimine

Koolitusel osalemine
Vabu kohti: saadaval
The Koolitusel osalemine ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Hind

249€ +km
Registreerimine

Koolitaja