Sissejuhatus C++ programmeerimisse (e-õpe, inglise keeles)

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi ehk 7,5 õppepäeva, mille saad endale sobivale ajale jaotada.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõigile, kes huvituvad C++ programmeerimiskeele kasutamisest ja oma teadmiste täiendamisest.

Koolituse kirjeldus

Koolituse käigus antakse ülevaade programmeerimise algtõdedest üleüldiselt, käsitletakse C++ programmeerimise põhitõdesid ja objekt-orienteeritud programmeerimise kontseptsioone. Kursus sisaldab põhjalikke näiteid ning õpitud teemasid saab koheselt ka praktiseerida.

Koolituse iga peatüki lõpus on harjutusülesanded, mille abil saab osaleja kontrollida oma teadmisi läbitud peatüki kohta. Kokku on harjutusülesandeid 51. Lisaks harjutusülesannetele on keskkonnas ka programmeerimisülesanded, mida on kokku 23.

Koolitusega saad alustada endale sobival ajal ja koolitusperioodi sees saad oma aega iseseisvalt planeerida.

Koolituse teemad:

 • Countdown to the world of programming
  • What does “programming” mean
  • Defining a problem and solving it
  • Implementing the solution into an action plan
  • Unambiguity of an algorithm (enhanced instructions to Barney)
 • From travelling algorithms to the world of computing
  • From algorithm to source code
  • Your first C++ coding: calculating and printing the square of a number
  • Commenting in C++
  • Formatting the source code
  • What kind of programs will I learn to do?
  • From source code to a real application
 • Variables in C++
  • How does the computer memory work?
  • Using and naming variables
  • Primitive datatypes in C++
  • Defining variables
  • Initializing variables
  • Handling strings
  • More on printing: concatenated print statements and formatting
 • Programming statements, expressions and operators
  • C++ Programming statements
  • Expressions
  • Operators
 • Add some kick with if-statement
  • What is an if-statement?
  • Switch() – choose your path
 • C++ loop structures: a lazy programmer’s dream come true
  • Make boring things easier, use for-statement
  • While-statement repeats until…
  • Do first, then test: do .. while
 • Functions – the gateway to larger programs
  • Function – a simple example
  • Programming customized functions
 • Numerical arrays in C++
  • One-dimensional arrays
  • Why to use arrays?
  • Multidimensional arrays
  • An example of manipulating a two-dimensional array
 • Object-oriented programming – the basics
  • Classes and objects
  • Functionality for the class – tricks for the dog
  • Class constructor
  • From class to object
 • More about objects – inheritance
  • Inheritance in C++
  • Testing the Dog class
  • The bliss of object-oriented programming
 • Basics of file handling
  • Concepts
  • Constant input stream cin and constant output stream cout
  • File objects
  • Reading a file – using ifstream class
  • Writing to a file – ofstreamclass
  • Reading and writing – fstream-class
  • Reading different types of files

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda õppijale piisav oskusteave, et iseseisvalt alustada C++ programmeerimiskeelega programmeerimist.

Koolituse õpiväljundid

E-koolituse edukal lõpetamisel õppija:

 • teab, mis on programmeerimise põhitõed;
 • teab, kuidas kommenteerida C++ keeles;
 • oskab vormindada lähtekoodi;
 • teab, mis on muutujad C++ keelega programmeerimises ning oskab neid kasutada;
 • teab, mis on programmeerimisalused, -väljendid ja -operaatorid;
 • teab, mis on funktsioonid ja massiivid ning oskab neid kasutada;
 • teab, mis on objekt-orienteeritud programmeerimise põhitõed;
 • tunneb failide käsitlemise aluseid;
 • oskab lugeda ja kirjutada erinevaid failitüüpe.

 

Koolitus toimub e-õppe keskkonnas, kuhu saab siseneda isikliku kasutajanime ja parooliga. Need saadetakse Teile pärast koolitusarve tasumist või erikokkuleppel.

Registreerimine

Koolitusel osalemine
Vabu kohti: saadaval
The Koolitusel osalemine ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Tags:

Hind

249€ +km
Registreerimine

Koolitaja