Kas Sina tead, mis on SAFe® ehk Scaled Agile Framework® for Lean Enterprises?

Nagu nimigi ütleb on tegemist raamistikuga, mis aitab agiilset lähenemist skaleerida ja organisatsiooni (või üksuse) tasandil rakendada. Kui nt Scrumi raamistik annab juhiseid, kuidas võiks arendusmeeskond (tiimi tasandil) toimida, siis SAFe raamistik võtab ette nn suure pildi. 

SAFe raamistikku on põimitud agiilse lähenemiseLean tootearenduseDevOpsi ja süsteemmõtlemise tarkused ning praktikad.* Raamistik ise on saadaval tasuta ning sellega on võimalik tutvuda veebisaidil www.scaledagileframework.com.

SAFe® võimalikud kasutegurid?

SAFe ametlike materjalide väitel on võimalikud kasutegurid** suured:

  • 35% suurem produktiivsus
  • 50% parem kvaliteet
  • 50% kiirem turule jõudmise aeg
  • 30% suurem töötajate pühendumus ja rahulolu tööga

Mis on SAFe® 3 minutiga - ametlik tutvustusklipp:

Tule ja osale Tallinnas toimuval ametlikul koolitusel: SAFe® Scrum Master (inglise keeles)

Koolitust korraldab Nordic Koolitus koostöös QA-ga. Kahepäevasel SAFe® Scrum Master koolitusel saad põhjaliku ülevaate Scrum Masteri rollist SAFe organisatsioonis. Kui tavapärane Scrum Masteri koolitus keskendub arendustiimi tasandile, siis antud koolitusel käsitletakse SAFe Scrum Masteri rolli laiemalt terve organisatsiooni kontekstis. Lisaks antakse kasulikke nõuandeid, kuidas planeerida ja läbi viia Program Increment (PI) planeerimist, fasiliteerida Scrumi organisatsiooni üleselt, planeerida iteratsioone ning juhtida ja coachida agiilseid tiime. 

Koolitus on kasulik Scrum Masteritele, agiilsetele coachidele, agiilsete tiimide juhtidele ja eestvedajatele, kellel on juba varasemat kogemust agiilse lähenemisega.

Rohkem infot ja registreerimine SIIN!

Allikad/viited:
*https://www.scaledagile.com/resources/safe-whitepaper/
**https://www.youtube.com/watch?v=8IYFTSCoBjg